Υπ. Εθνικής Προνοίας

Υπουργείο ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Η δικτατορική κυβέρνηση Ι. Μέταξα ίδρυσε το υπουργείο Εθνικής Προνοίας μετά από τον νέο διαχωρισμό του υπουργείου Κρατικής Υγιεινής & Αντιλήψεως στον οποίο είχε προχωρήσει. Το υπουργείο, ουσιαστικά, δραστηριοποιήθηκε στις παράλληλες κατοχικές “quisling” κυβερνήσεις και λίγες μέρες μετά την απελευθέρωση της χώρας από τη γερμανική κατοχή.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 23.10.1944 μέχρι 05.11.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α]).
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
α. από 30.04.1941 (κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου) μέχρι 17.10.1944 (κατοχική κυβέρνηση Ι. Ράλλη).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 1
Παράλληλες κυβερνήσεις: 3
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 13 μέρες.
Σε παράλληλες κυβερνήσεις: 3 χρόνια, 5 μήνες, 18 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 2 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 2 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 2 άτομα (άνδρες).
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις παράλληλες κυβερνήσεις έγιναν 7 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 5 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 5 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

30.04.1941 – 26.11.1941

Γ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ (κατοχ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ Σωτήριος

27.11.1941 – 01.12.1942

Γ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ (κατοχ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

02.12.1942 – 06.04.1943

Κων. ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΥ (κατοχ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΥΒΑΡΙΣ Νικόλαος

07.04.1943 – 28.04.1943

Ι. ΡΑΛΛΗ (κατοχ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Βασίλειος

29.04.1943 – 14.06.1944

Ι. ΡΑΛΛΗ (κατοχ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΣ Εκτωρ

15.06.1944 – 31.08.1944

Ι. ΡΑΛΛΗ (κατοχ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΥΒΑΡΙΣ Νικόλαος

01.09.1944 – 17.10.1944

Ι. ΡΑΛΛΗ (κατοχ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΟΥΛΗΣ Κωνσταντίνος

23.10.1944 – 24.10.1944

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΝΤΟΣ Δημήτριος

25.10.1944 – 05.11.1944

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]