Υπ. Γεωργίας & Δημοσίων Κτημάτων

Υπουργείο ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Μετά την επιστροφή της κυβέρνησης Ελ. Βενιζέλου ιδρύθηκε το υπουργείο Γεωργίας & Δημοσίων Κτημάτων. Στο ιδρυτικό Διάταγμα «Περί ιδρύσεως Υπουργείου Γεωργίας και Δημοσίων Κτημάτων» (ΦΕΚ 112/ 14.06.1917): «Συνιστάται Υπουργείον Γεωργίας και Δημοσίων Κτημάτων, τασσόμενον κατά σειράν μετά τα λοιπά και προ των Υπουργείων των Στρατιωτικών και των Ναυτικών».

Στο υπουργείο μεταφέρθηκαν από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας τα τμήματα Γεωργίας, Γεωργικής Οικονομίας, Δασών, Αλιείας, Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής υπηρεσίας και από το υπουργείο Οικονομικών η διεύθυνση Κτημάτων.
Το 1919 το υπουργείο μετονομάστηκε σε υπουργείο Γεωργίας.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 14.06.1917 μέχρι 09.01.1919 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 1
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 1 χρόνος, 6 μήνες, 26 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγινε 1 τοποθέτηση υπουργού στην πολιτική του ηγεσία.
Συνολικά απασχολήθηκε 1 άτομο (άνδρας).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας

14.06.1917 – 09.01.1919

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ