Υπ. Γεωργίας

Υπουργείο ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Η αναγκαιότητα ίδρυσης ξεχωριστού υπουργείου για τα γεωργικά θέματα προέκυψε από την πολιτική του Ελ. Βενιζέλου για την ανάπτυξη της Γεωργίας με κυριότερο μέτρο τον αναδασμό των μεγάλων τσιφλικιών.
Το όνομα και η ιστορία του υπουργείου πέρασε από πολλές φάσεις:
Το 1910 ιδρύθηκε ως υπουργείο Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας που σύντομα μετονομάστηκε σε υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
Το 1916 εμφανίζεται στην παράλληλη κυβέρνηση του κινήματος ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ στη Θεσσαλονίκη, ως υπουργείο Δημοσίων Κτημάτων & Εσωτερικού Αποικισμού.

Το 1917 στην επίσημη πια κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου ονομάζεται Γεωργίας & Δημοσίων Κτημάτων που το 1919 μετονομάζεται σε υπουργείο Γεωργίας.
Η δικτατορική κυβέρνηση Θεόδ. Πάγκαλου, το 1926, επανέφερε για λίγο το όνομα υπουργείο Γεωργίας, Εμπορίου & Βιομηχανίας.
Η δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου, το 1971, με το Ν.Δ. 957/71 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 166/25.08.1971) κατάργησε το υπουργείο Γεωργίας και ανέθεσε τις αρμοδιότητές του σε υφυπουργό του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
Το 1973, η δικτατορική κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη εφαρμόζοντας το Ν.Δ. 175/73 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 230/24.09.1973) επανίδρυσε το υπουργείο Γεωργίας που διατηρήθηκε μέχρι το 2004.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 09.01.1919 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου) μέχρι 18.07.1926 (δικτατορική κυβέρνηση Θεόδ. Πά-γκαλου).
β. από 16.10.1926 (de facto κυβέρνηση Γ. Κονδύλη) μέχρι 13.04.1944 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού στο εξωτερικό).
γ. από 02.09.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α] στο εξωτερικό) μέχρι 25.08.1971 (δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου).
δ. από 08.10.1973 (δικτατορική κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη) μέχρι 09.03.2004 (κυβέρνηση Κων. Σημίτη).
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
α. από 30.04.1941 μέχρι 23.03.1942 ( κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου).
β. από 02.12.1942 (κατοχική κυβέρνηση Κων. Λογοθετόπουλου) μέχρι 17.10.1944 (κατοχική κυβέρνηση Ι. Ράλλη).
γ. από 10.03.1944 (1η κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.) μέχρι 02.09.1944 (2η κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.).
δ. από 23.12.1947 (1η κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.) μέχρι 29.08.1949 (2η κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 97
Παράλληλες κυβερνήσεις: 7
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 82 χρόνια, 3 μήνες, 15 μέρες.
Σε παράλληλες κυβερνήσεις: 4 χρόνια, 11 μήνες, 10 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 196 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 91 (άνδρες)
Αναπληρωτές Υπουργοί: 2 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 51 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 139 άτομα (άνδρες).
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις παράλληλες κυβερνήσεις έγιναν 11 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 6 (άνδρες)
Γραμματείς: 2 (άνδρες)
Υπηρεσιακοί Υφυπουργοί: 1 (άνδρας)
Συνολικά απασχολήθηκαν 8 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ Γεώργιος

09.01.1919 – 03.11.1920

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Πέτρος (γ)

04.11.1920 – 23.01.1921

Δημ. ΡΑΛΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Γεώργιος

24.01.1921 – 25.03.1921

Νικ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΕΡΤΙΠΗΣ Κωνσταντίνος

26.03.1921 – 01.03.1922

Δημ. ΓΟΥΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ Αθανάσιος

02.03.1922 – 02.05.1922

Δημ. ΓΟΥΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ Αθανάσιος

09.05.1922 – 27.08.1922

Π. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ Θεόδωρος

28.08.1922 – 15.09.1922

Νικ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ Πέτρος

16.09.1922

Αν. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ Πέτρος

17.09.1922 – 13.11.1922

Σωτ. ΚΡΟΚΙΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ Γεώργιος

14.11.1922 – 17.10.1923

Στυλ. ΓΟΝΑΤΑ (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ Απόστολος

18.10.1923 – 10.01.1924

Στυλ. ΓΟΝΑΤΑ (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ Αλέξανδρος

11.01.1924 – 05.02.1924

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ Αλέξανδρος

06.02.1924 – 11.03.1924

Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΣ Αντώνιος

12.03.1924 – 24.07.1924

Αλ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ Αλέξανδρος

25.07.1924 – 06.10.1924

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΗΣ Γεώργιος

07.10.1924 – 14.06.1925

Ανδρ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΛΑΛΑΣ Ιωάννης

15.06.1925 – 25.06.1925

Ανδρ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κωνσταντίνος

26.06.1925 – 17.07.1925

Θεόδ. ΠΑΓΚΑΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Γεώργιος (β)

18.07.1925 – 03.01.1926

Θεόδ. ΠΑΓΚΑΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Γεώργιος (β)

04.01.1926 – 18.07.1926

Θεόδ. ΠΑΓΚΑΛΟΥ Ιδικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος

14.01.1926 – 05.03.1926

Θεόδ. ΠΑΓΚΑΛΟΥ Ιδικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Αλέξανδρος

16.10.1926 – 03.12.1926

Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αλέξανδρος

04.12.1926 – 16.08.1927

Αλ. ΖΑΪΜΗ (οικ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΣ Αντώνιος

04.12.1926 – 16.08.1927

Αλ. ΖΑΪΜΗ (οικ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αλέξανδρος

17.08.1927 – 07.02.1928

Αλ. ΖΑΪΜΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΣ Αντώνιος

30.11.1927 – 07.02.1928

Αλ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΗΣ Γεώργιος

08.02.1928 – 30.05.1928

Αλ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΚΟΣ Μιχαήλ

31.05.1928 – 03.06.1928

Αλ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΑΜΑΝΗΣ Χρήστος

04.06.1928 – 03.07.1928

Αλ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΝΑΒΟΣ Ιωάννης

04.07.1928 – 06.06.1929

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Αχιλλέας

04.07.1928 – 06.06.1929

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ Κωνσταντίνος

07.06.1929 – 15.12.1929

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ Κωνσταντίνος

16.12.1929 – 21.12.1930

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Απόστολος

22.12.1930 – 25.05.1932

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΣ Αντώνιος

26.05.1932 – 04.06.1932

Αλ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΛΑΛΑΣ Ιωάννης

05.06.1932 – 03.11.1932

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ Ιωάννης

04.11.1932 – 15.01.1933

Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αλέξανδρος

16.01.1933 – 05.03.1933

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΣ Αντώνιος

21.01.1933 – 05.03.1933

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ Θεόδωρος

06.03.1933 – 09.03.1933

Αλ. ΟΘΩΝΑΙΟΥ (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ Ιωάννης

10.03.1933 – 27.12.1934

Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΚΑΖΟΣ Παναγιώτης

28.12.1934 – 19.03.1935

Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ Ιωάννης

20.03.1935 – 18.07.1935

Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Μάρκος

19.07.1935 – 09.10.1935

Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΛΩΡΟΣ Γεώργιος

10.10.1935 – 29.11.1935

Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΕΝΑΚΗΣ Αντώνιος

30.11.1935 – 13.03.1936

Κων. ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΕΝΑΚΗΣ Αντώνιος

14.03.1936 – 12.04.1936

Κων. ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΕΝΑΚΗΣ Αντώνιος

13.04.1936 – 02.06.1936

Ι. ΜΕΤΑΞΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γεώργιος

03.06.1936 – 03.08.1936

Ι. ΜΕΤΑΞΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γεώργιος

04.08.1936 – 29.01.1941

Ι. ΜΕΤΑΞΑ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γεώργιος

30.01.1941 – 19.04.1941

Αλ. ΚΟΡΥΖΗ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ Αριστείδης

20.04.1941 – 03.02.1942

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΣ Χαράλαμπος

30.04.1941 – 29.09.1941

Γ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ (κατοχ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ Ιωάννης

30.09.1941 – 23.03.1942

Γ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ (κατοχ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Εμμανουήλ

04.02.1942 – 13.04.1944

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ (εξωτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΣ Εκτωρ

02.12.1942 – 06.04.1943

Κων. ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΥ (κατοχ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Ιωάννης

07.04.1943 – 02.04.1944

Ι. ΡΑΛΛΗ (κατοχ.)
ΥΠΗΡ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΑΣ Γεώργιος

22.04.1943 – 03.04.1944

Ι. ΡΑΛΛΗ (κατοχ.)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος

10.03.1944 – 17.04.1944

1η  Π.Ε.Ε.Α.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΣ Εκτωρ

03.04.1944 – 31.08.1944

Ι. ΡΑΛΛΗ (κατοχ.)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος

18.04.1944 – 02.09.1944

2η  Π.Ε.Ε.Α.