Υπ. Κοινωνικής Προνοίας & Υγιεινής

Υπουργείο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Η δικτατορική κυβέρνηση Κων. Κόλλια, αμέσως μετά την επικράτηση της δικτατορίας των συνταγματαρχών, συγχώνευσε το υπουργείο Υγιεινής με το υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας και δημιούργησε το υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας & Υγιεινής.
Το νέο υπουργείο θα καταργηθεί από την επόμενη δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 22.04.1967 μέχρι 12.12.1967 (δικτατορική κυβέρνηση Κων. Κόλλια).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 1
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 7 μήνες, 21 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγινε 1 τοποθέτηση στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 1 (άνδρας)
Υφυπουργοί: 1 (άνδρας)
Συνολικά απασχολήθηκαν 2 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ Ευστάθιος

22.04.1967 – 12.12.1967

Κων. ΚΟΛΛΙΑ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ (ΥΓΙΕΙΝΗΣ) ΛΑΜΠΙΡΗΣ Σπυρίδων

01.11.1967 – 12.12.1967

Κων. ΚΟΛΛΙΑ (δικτ.)