Υπ. Κοινωνικών Υπηρεσιών

Υπουργείο ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου ίδρυσε το υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών. Το Ν.Δ. 1/1968 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 270/21.11.1968) εκτός από τους τομείς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας μετέφερε στο νέο υπουργείο και τις περί κοινωνικών ασφαλίσεων αρμοδιότητες που μέχρι τότε βρίσκονταν στα υπουργεία Εργασίας και Γεωργίας.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 29.06.1970 (δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου) μέχρι 04.07.1982 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 8
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 11 χρόνια, 11 μήνες, 28 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 28 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 11 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 14 (10 άνδρες, 4 γυναίκες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 25 άτομα (21 άνδρες και 4 γυναίκες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΟΥΒΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

29.06.1970 – 25.08.1971

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ Παναγιώτης

29.06.1970 – 30.07.1972

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΕΡΝΑΡΗΣ Αντώνιος

26.08.1971 – 30.07.1972

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΑΔΑΣ Ιωάννης

31.07.1972 – 07.10.1973

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΞΗΣ Αντώνιος

31.07.1972 – 07.10.1973

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χαρ.

08.10.1973 – 24.11.1973

Σπ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Αναστάσιος

08.10.1973 – 24.11.1973

Σπ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χαρ.

03.12.1973 – 23.07.1974

Αδ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΤΤΑΚΗΣ Γεώργιος

30.03.1974 – 23.07.1974

Αδ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΚΚΕΒΗΣ Ανδρέας

24.07.1974 – 08.10.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α] (De facto)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Αθανάσιος

26.07.1974 – 08.10.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α] (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ Σπυρίδων

09.10.1974 – 20.11.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α] (De facto)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ Νίκη

09.10.1974 – 20.11.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α] (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ Βασίλειος

21.11.1974 – 21 02.1975

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΡΙΣΙΜΗΣ Νικόλαος

21.11.1974 – 09.09.1976

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Κων.

22.02.1975 – 09.09.1976

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωστής

10.09.1976 – 27.11.1977

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας

10.09.1976 – 20.10.1977

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης

10.09.1976 – 20.10.1977

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ Σπυρίδων

28.11.1977 – 09.05.1980

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ Γεράσιμος

28.11.1977 – 09.05.1980

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ Αννα

28.11.1977 – 09.05.1980

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ Σπυρίδων

10.05.1980 – 20.10.1981

Γ. ΡΑΛΛΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ Γεράσιμος

10.05.1980 – 20.10.1981

Γ. ΡΑΛΛΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΚΑΝΤΑΣ Αθανάσιος

10.05.1980 – 20.10.1981

Γ. ΡΑΛΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Παρασκευάς

21.10.1981 – 04.07.1982

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ-ΡΗΓΟΥ Ρούλα

21.10.1981 – 04.07.1982

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ Μαρία

21.10.1981 – 04.07.1982

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ