Υπ. Κοινωνικής Προνοίας & Αντιλήψεως

Υπουργείο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ

Κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής στην εκτός Ελλάδας κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού λειτούργησε για μικρό χρονικό διάστημα το υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας & Αντιλήψεως, που γρήγορα μετονομάστηκε.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 19.11.1942 μέχρι 08.03.1943 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού στο εξωτερικό).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 1
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 3 μήνες, 20 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγινε 1 τοποθέτηση υφυπουργού.
Συνολικά απασχολήθηκε 1 άτομο (άνδρας).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΕΛΛΟΣ Επαμεινώνδας

19.11.1942 – 08.03.1943

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ (εξωτ.)