Υπ. Κοινωνικής Προνοίας

Υπουργείο ΤΥΠΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από την γερμανική κατοχή η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α] μετονόμασε το υπουργείο Προνοίας & Κρατικής Αντιλήψεως σε υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας. Ο Α.Ν. 1671/51 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 33/28.01.1951) προσπάθησε να βάλει τέλος στους αλλεπάλληλους διαχωρισμούς και συγχωνεύσεις των υπουργείων Κοινωνικής Προνοίας και Υγιεινής. Προέβλεπε ότι: «Εις το Υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας υπάγονται εφεξής πάσαι αι αρμοδιότητες αι μέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος ασκούμεναι υπό των Υπουργών Κοινωνικής Προνοίας, Υγιεινής ως και Οικισμού και Ανοικοδομήσεως, καταργουμένων των Υπουργείων Υγιεινής και Οικισμού και Ανοικοδομήσεως ως αυτοτελών Υπουργείων».
Γραμματεία Κοινωνικής Προνοίας είχαν και οι δύο παράλληλες κυβερνήσεις της Π.Ε.Ε.Α.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 06.11.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α]) μέχρι 05.01.1950 (κυβέρνηση Αλ. Διομήδη).
β. από 21.08.1950 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου) μέχρι 28.06.1970 (δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπα-δόπουλου).
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
α. από 10.03.1944 (1η κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.) μέχρι 02.09.1944 (2η κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 39
Παράλληλες κυβερνήσεις: 2
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 24 χρόνια, 8 μήνες, 13 μέρες.
Σε παράλληλες κυβερνήσεις: 5 μήνες, 13 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 73 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 40 (39 άνδρες, 1 γυναίκα)
Υφυπουργοί: 9 (άνδρες)
Υπηρεσιακοί Υφυπουργοί: 2 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 51 άτομα (50 άνδρες και 1 γυναίκα).
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις παράλληλες κυβερνήσεις έγιναν 2 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Γραμματείς: 2 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 2 άτομα (άνδρες).

 

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ Ηλίας

10.03.1944 – 17.04.1944

1η  Π.Ε.Ε.Α.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ Πέτρος

18.04.1944 – 02.09.1944

2η  Π.Ε.Ε.Α.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΝΤΟΣ Δημήτριος

06.11.1944 – 02.01.1945

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΛΥΒΑΣ Νικόλαος

03.01.1945 – 07.01.1945

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ Πέτρος

08.01.1945 – 06.03.1945

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Γρηγόριος

02.06.1945 – 10.08.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΗΡ. ΥΦΥΠ. [ΠΑΛΙΝΝ. ΠΡΟΣΦ.] ΛΕΒΙΔΗΣ Αλέξανδρος

02.06.1945 – 10.08.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Γρηγόριος

11.08.1945 – 16.10.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΗΡ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΜΠΑΣ Κωνσταντίνος

11.08.1945 – 16.10.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΗΡ. ΥΦΥΠ. [ΠΑΛΙΝΝ. ΠΡΟΣΦ.] ΛΕΒΙΔΗΣ Αλέξανδρος

11.08.1945 – 16.10.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Γρηγόριος

17.10.1945 – 31.10.1945

Αρχιεπ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ
ΥΠΗΡ. ΥΦΥΠ. [ΠΑΛΙΝΝ. ΠΡΟΣΦ.] ΛΕΒΙΔΗΣ Αλέξανδρος

17.10.1945 – 31.10.1945

Αρχιεπ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ
ΥΠΗΡ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΜΠΑΣ Κωνσταντίνος

17.10.1945 – 31.10.1945

Αρχιεπ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

01.11.1945 – 21.11.1945

Παν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΗΡ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΜΠΑΣ Κωνσταντίνος

05.11.1945 – 21.11.1945

Παν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΦΥΠ. [ΠΑΛΙΝΝ. ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ] ΓΥΙΟΚΑΣ Παναγιώτης

05.11.1945 – 21.11.1945

Παν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ Λεωνίδας

22.11.1945 – 03.04.1946

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΣΕΛΟΣ Δημήτριος

26.11.1945 – 03.04.1946

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΦΥΠ. [ΠΑΛΙΝΝ. ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ] ΚΡΑΣΑΔΑΚΙΣ Νικόλαος

03.12.1945 – 03.04.1946

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Κωνσταντίνος

04.04.1946 – 17.04.1946

Παν. ΠΟΥΛΙΤΣΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΑΖΑΝΑΣ Γεώργιος

18.04.1946 – 01.10.1946

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΑΖΑΝΑΣ Γεώργιος

02.10.1946 – 03.11.1946

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΤΣΙΑΝΟΣ Μιχαήλ

04.11.1946 – 23.01.1947

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ Στυλιανός

24.01.1947 – 28.08.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Φίλιππος

27.01.1947 – 16.02.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΤΣΙΑΝΟΣ Μιχαήλ

17.02.1947 – 28.08.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΤΣΙΑΝΟΣ Μιχαήλ

29.08.1947 – 06.09.1947

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΤΣΙΑΝΟΣ Μιχαήλ

07.09.1947 – 12.09.1947

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ Θεόδωρος

13.09.1947 – 17.11.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κων. (α)

18.11.1948 – 19.01.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κων. (α)

20.01.1949 – 13.04.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κων. (α)

14.04.1949 – 29.06.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κων. (α)

30.06.1949 – 05.01.1950

Αλ. ΔΙΟΜΗΔΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Φωκίων

21.08.1950 – 12.09.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Φωκίων

13.09.1950 – 02.11.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Φωκίων

03.11.1950 – 26.10.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Φωκίων

27.10.1951 – 10.10.1952

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ Μιχαήλ

11.10.1952 – 18.11.1952

Δ. ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Κων.

19.11.1952 – 10.04.1954

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΗΣ Χρήστος

11.04.1954 – 14.12.1954

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος

15.12.1954 – 05.10.1955

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ Κωνσταντίνος

15.12.1954 – 05.10.1955

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ Γεώργιος

06.10.1955 – 28.02.1956

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ Πέτρος

15.10.1955 – 28.02.1956

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗ Λίνα

29.02.1956 – 04.03.1958

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΑΡΡΕΑΣ Ιωάννης

29.02.1956 – 04.03.1958

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑΣ Σπυρίδων

05.03.1958 – 16.05.1958

Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (υπ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ανδρέας

17.05.1958 – 19.09.1961

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΑΡΡΕΑΣ Ιωάννης

17.05.1958 – 19.09.1961

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΜΗΣ Ιωάννης

20.09.1961 – 03.11.1961

Κων. ΔΟΒΑ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ανδρέας

04.11.1961 – 19.12.1962

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΑΡΡΕΑΣ Ιωάννης

04.11.1961 – 18.06.1963

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ Κωνσταντίνος

19.12.1962 – 18.06.1963

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ιωάννης

19.06.1963 – 27.09.1963

Παν. ΠΙΠΙΝΕΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ-ΤΡΙΚΟΡΦΟΣ Ν.

28.09.1963 – 07.11.1963

Στ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΟΥΤΑΣ Στυλιανός

08.11.1963 – 30.12.1963

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΟΣ Αλέξανδρος

31.12.1963 – 18.02.1964

Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (υπ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΤΣΩΤΑΣ Παυσανίας

19.02.1964 – 04.06.1964

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΚΚΕΒΗΣ Ανδρέας

19.02.1964 – 15.10.1964

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

05.06.1964 – 15.10.1964

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ Νικόλαος

16.10.1964 – 05.01.1965

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ Νικόλαος (β)

06.01.1965 – 14.07.1965

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ Χρήστος

16.07.1965 – 19.08.1965

Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΝΟΒΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος

20.08.1965 – 16.09.1965

Ηλ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΘΡΗΣ Εμμανουήλ

17.09.1965 – 04.10.1965

Στέφ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΑΛΗΝΟΣ Μιχαήλ

05.10.1965 – 13.04.1966

Στέφ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΝΟΒΑΣ Γ.

14.04.1966 – 10.05.1966

Στέφ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΑΛΗΝΟΣ Μιχαήλ

11.05.1966 – 21.12.1966

Στέφ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ Ιωάννης

26.01.1967 – 02.04.1967

Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (υπ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Γεώργιος (γ)

03.04.1967 – 20.04.1967

Παν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ Ευστάθιος

13.12.1967 – 19.06.1968

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ Σπυρίδων

13.12.1967 – 19.06.1968

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΤΡΑΣ Λουκάς

20.06.1968 – 28.06.1970

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ Ηλίας

20.06.1968 – 28.06.1970

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)