Υπ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Υπουργείο ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Το υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ιδρύθηκε από την κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου με το Νόμο 1266/82 «Όργανα ασκήσεως νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 81/02.07.1982), με τον οποίο καταργήθηκε το υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών. Το υπουργείο διατηρήθηκε μέχρι το 1985, όταν αποτέλεσε τμήμα του υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 05.07.1982 μέχρι 25.07.1985 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 2
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 3 χρόνια, 21 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 4 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 2 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 1 (γυναίκα)
Συνολικά απασχολήθηκαν 3 άτομα (2 άνδρες και 1 γυναίκα).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ Ελευθέριος

05.07.1982 – 20.09.1984

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ-ΡΗΓΟΥ Ρ.

05.07.1982 – 04.06.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Γεώργιος

21.09.1984 – 04.06.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Γεώργιος

05.06.1985 – 25.07.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ