Υπ. Κρατικής Υγιεινής & Αντιλήψεως

Υπουργείο ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ

Το 1933 νέα κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου προχώρησε στην επανένωση του υπουργείου Υγιεινής με το υπουργείο Προνοίας που παλαιότερη κυβέρνηση του ίδιου είχε διαχωρίσει, και δημιούργησε το υπουργείο Κρατικής Υγιεινής & Αντιλήψεως.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 16.01.1933 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου) μέχρι 29.01.1941 (δικτατορική κυβέρνηση Ι. Μεταξά).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 7
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 9 χρόνια, 13 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 23 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 13 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 5 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 18 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ Κωνσταντίνος

16.01.1933 – 05.03.1933

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΥΛΗΣ Περικλής

06.03.1933

Αλ. ΟΘΩΝΑΙΟΥ (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΣ Γεώργιος

07.03.1933 – 09.03.1933

Αλ. ΟΘΩΝΑΙΟΥ (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

10.03.1933 – 19.03.1934

Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων

10.03.1933 – 19.03.1935

Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΚΟΣ Μιχαήλ

21.03.1934 – 18.07.1935

Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ Ιωάννης

20.03.1935 – 09.10.1935

Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΓΙΑΣ Βασίλειος

19.07.1935 – 09.10.1935

Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΟΓΕΝΗΣ Αντώνιος

10.10.1935 – 29.11.1935

Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΥΡΟΣ Κωνσταντίνος

10.10.1935 – 29.11.1935

Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΚΑΖΟΣ Παναγιώτης

30.11.1935 – 13.03.1936

Κων. ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΖΗΣ Αριστοτέλης

07.12.1935 – 13.03.1936

Κων. ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ Γεώργιος

14.03.1936 – 20.03.1936

Κων. ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΖΗΣ Αριστοτέλης

14.03.1936 – 12.04.1936

Κων. ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Δημοσθένης

21.03.1936 – 12.04.1936

Κων. ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Δημοσθένης

13.04.1936 – 03.08.1936

Ι. ΜΕΤΑΞΑ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΖΗΣ Αριστοτέλης

13.04.1936 – 03.08.1936

Ι. ΜΕΤΑΞΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Δημοσθένης

04.08.1936

Ι. ΜΕΤΑΞΑ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΖΗΣ Αριστοτέλης

04.08.1936

Ι. ΜΕΤΑΞΑ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΡΥΖΗΣ Αλέξανδρος

05.08.1936 – 11.07.1939

Ι. ΜΕΤΑΞΑ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ Γεράσιμος

05.08.1936 – 11.12.1938

Ι. ΜΕΤΑΞΑ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΟΥΡΕΝΤΗΣ Ιωάννης

12.07.1939 – 03.09.1939

Ι. ΜΕΤΑΞΑ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΡΙΜΠΑΣ Ηλίας

04.09.1939 – 29.01.1941

Ι. ΜΕΤΑΞΑ (δικτ.)