Υπ. Μακεδονίας – Θράκης

Υπουργείο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Το 1988 είχε φουντώσει η σκοπιανή προπαγάνδα σχετικά με το όνομα «Μακεδονία». Και η αυστρα-λιανή κυβέρνηση είχε διατυπώσει ενστάσεις για τη λειτουργία μιας έκθεσης σχετικά με την ελληνικότητα της Μακεδονίας στην Αυστραλία. Αυτό έγινε αφορμή ο υπουργός Στ. Παπαθεμελής να προτείνει στον πρωθυπουργό Ανδρ. Παπανδρέου την αλλαγή του ονόματος του υπουργείου Βόρειας Ελλάδας. Ο πρωθυπουργός υιοθέτησε την πρόταση και με την Απόφαση Υ 704/1988 «Μετονομασία του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας σε Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης» (ΦΕΚ Β’ 575/19.08.1988) το υπουργείο μετονομάστηκε σε Μακεδονίας – Θράκης. Το Υπουργείο ως κύρια αποστολή του έχει την επιτελική άσκηση, ενεργοποίηση και εναρμόνιση της κυβερνητικής πολιτικής στην περιοχή αρμοδιότητάς του, δηλαδή στους νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης.

Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:
α) η φροντίδα για την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και πνευματικής ανάπτυξης της περιφέρειάς του
β) η συνεργασία με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα και τα λοιπά ερευνητικά κέντρα για την αξιοποίηση της έρευνας, της τεχνολογίας και της επιστημονικής γνώσης στοχεύοντας στη γενικότερη ανάπτυξη του χώρου ευθύνης του
γ) η ανάδειξη και προβολή της βορειοελλαδικής πολιτιστικής ανάπτυξης και κληρονομιάς
δ) η παρακολούθηση και ο έλεγχος της προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στο χώρο ευθύνης του
ε) η παρακολούθηση και ο συντονισμός της εκτέλεσης των έργων που είναι ενταγμένα στα προγράμματα της περιφέρειάς του
στ) η μέριμνα για τη γεωγραφική και κοινωνική επανένταξη των παλιννοστούντων ομογενών
ζ) η δημιουργία τοπικών διαύλων επικοινωνίας και πληροφόρησης.
Το υπουργείο, χωρίς ποτέ να αποκτήσει ουσιαστικές αρμοδιότητες, παρέμεινε μέχρι το 2009, που η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β] το κατάργησε. Η κυβέρνηση Αντ. Σαμαρά το επανίδρυσε το 2012.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 02.07.1989 (κυβέρνηση Τζ. Τζαννετάκη) μέχρι 06.10.2009 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β]).
β. από 21.06.2012 μέχρι σήμερα (31.08.2012) (κυβέρνηση Αντ. Σαμαρά).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 11
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 20 χρόνια, 5 μήνες, 16 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 16 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 14 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 14 άτομα (όλοι άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Παν.

02.07.1989 – 11.10.1989

Τζ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Αντ.

12.10.1989 – 22.11.1989

Ι. ΓΡΙΒΑ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης

23.11.1989 – 10.04.1990

Ξεν. ΖΟΛΩΤΑ (οικ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ Γεώργιος

11.04.1990 – 07.08.1991

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Παν.

08.08.1991 – 12.10.1993

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΑΡΙΔΗΣ Ντίνος

13.10.1993 – 21.01.1996

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Φίλιππος

22.01.1996 – 24.09.1996

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Φίλιππος

25.09.1996 – 29.10.1998

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ Ιωάννης

30.10.1998 – 12.04.2000

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γεώργιος

13.04.2000 – 06.07.2003

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Χαράλαμπος

07.07.2003 – 09.03.2004

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗΣ Νικόλαος

10.03.2004 – 15.02.2006

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Γεώργιος

16.02.2006 – 19.09.2007

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΙΜΑΣ Μαργαρίτης

20.09.2007 – 06.10.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Σταύρος

07.01.2009 – 06.10.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Θεόδωρος

21.06.2012 – __.__.____

Αντ. ΣΑΜΑΡΑ