Υφ. Εθνικών Μειονοτήτων

Υφυπουργείο ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ

Το υφυπουργείο Εθνικών Μειονοτήτων λειτούργησε στη δεύτερη παράλληλη κυβέρνηση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (Δ.Σ.Ε.) κατά την περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου. Στις επίσημες κυβερνήσεις παρόμοιες αρμοδιότητες ανατίθενται στο υπουργείο Εξωτερικών.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
α. από 30.01.1949 μέχρι 29.08.1949 (2η κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Παράλληλες κυβερνήσεις: 1
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε παράλληλες κυβερνήσεις: 7 μήνες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις παράλληλες κυβερνήσεις έγινε 1 τοποθέτηση υφυπουργού.
Συνολικά απασχολήθηκε 1 άτομο (άνδρας).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΚΟΤΣΕΦ Στόγιαν

31.01.1949 – 29.08.1949

2η  Δ.Σ.Ε.