Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών

Υπουργείο ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η δικτατορική κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη εφάρμοσε το Ν.Δ. 175/1973 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 230/24.09.1973) που, μεταξύ των άλλων, καταργούσε το υπουργείο Ναυτιλίας, Μεταφορών & Επικοινωνιών και ξαναδημιουργούσε το υπουργείο Συγκοινωνιών αλλά με τον τίτλο Μεταφορών & Επικοινωνιών. Με την ονομασία αυτή το υπουργείο διατηρήθηκε μέχρι το 1976 γιατί τότε η κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α] το μετονόμασε πάλι σε υπουργείο Συγκοινωνιών.

Το 1985 η κυβέρνηση του Ανδρ. Παπανδρέου με το Νόμο 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/26.07.1985) επανέφερε την ονομασία Μεταφορών & Επικοινωνιών στο υπουργείο Συγκοινωνιών.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 08.10.1973 (δικτατορική κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη) μέχρι 27.11.1977 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α]).
β. από 26.07.1985 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 06.10.2009 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β]).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 15
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 28 χρόνια, 3 μήνες, 28 μέρες.
ΑΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 53 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 22 (άνδρες)
Αναπληρωτές Υπουργοί: 4 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 23 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 48 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑΚΑΣ Ορέστης

08.10.1973 – 24.11.1973

Σπ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ Αλέξανδρος

25.11.1973 – 23.07.1974

Αδ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΥΑΛΙΣΤΡΑΣ Διονύσιος

03.12.1973 – 23.07.1974

Αδ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Εμμανουήλ

11.01.1974 – 23.07.1974

Αδ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ Γεώργιος

26.07.1974 – 08.10.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α] (De facto)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Εμμανουήλ

26.07.1974 – 08.10.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α] (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ Γεώργιος

09.10.1974 – 20.11.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α] (De facto)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ Ιωάννης

09.10.1974 – 20.11.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α] (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Γεώργιος

21.11.1974 – 27.11.1977

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ Πανουργιάς

21.11.1974 – 09.09.1976

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

26.07.1985 – 30.10.1986

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Αλ.

26.07.1985 – 24.04.1986

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Στέφανος

25.04.1986 – 04.02.1987

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Κων.

31.10.1986 – 21.06.1988

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Σπυρίδων

05.02.1987 – 21.06.1988

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ Βασίλειος

23.09.1987 – 21.06.1988

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΣΟΣ Γεώργιος

22.06.1988 – 17.11.1988

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΦΥΡΙΟΥ Κοσμάς

22.06.1988 – 16.03.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Ιωάννης

18.11.1988 – 01.07.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης

18.11.1988 – 16.03.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ Νικόλαος

02.07.1989 – 11.10.1989

Τζ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

12.10.1989 – 22.11.1989

Ι. ΓΡΙΒΑ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ακης

23.11.1989 – 12.02.1990

Ξεν. ΖΟΛΩΤΑ (οικ.)
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι.

23.11.1989 – 12.02.1990

Ξεν. ΖΟΛΩΤΑ (οικ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

13.02.1990 – 10.04.1990

Ξεν. ΖΟΛΩΤΑ (οικ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ Νικόλαος

11.04.1990 – 02.12.1992

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΡΑΤΣΑΣ Απόστολος

11.04.1990 – 07.08.1991

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδ.

03.12.1992 – 12.10.1993

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ Παναγιώτης

03.12.1992 – 12.10.1993

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Ιωάννης

13.10.1993 – 07.07.1994

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΡΑΣ Αθανάσιος

13.10.1993 – 14.09.1994

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Θεόδ. (β)

08.07.1994 – 14.09.1994

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΑΜΠΑΝΟΣ Δημ.

08.07.1994 – 14.09.1995

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΡΑΣ Αθανάσιος

15.09.1994 – 14.09.1995

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ Χρ.

15.09.1994 – 21.01.1996

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ευάγγελος

15.09.1995 – 21.01.1996

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Κίμων

15.09.1995 – 21.01.1996

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Δημήτριος (β)

15.09.1995 – 21.01.1996

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Χάρης

22.01.1996 – 24.09.1996

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Γεώργιος (β)

22.01.1996 – 24.09.1996

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Χάρης

25.09.1996 – 01.09.1997

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ

25.09.1996 – 29.10.1998

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ Αναστάσιος

02.09.1997 – 12.04.2000

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος

30.10.1998 – 12.04.2000

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ Χρήστος

13.04.2000 – 09.03.2004

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Αλέξανδρος

13.04.2000 – 23.10.2001

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣ Σπυρίδων

24.10.2001 – 29.08.2002

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ

30.08.2002 – 09.03.2004

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ Μιχαήλ-Γεώργιος

10.03.2004 – 19.09.2007

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΕΡΑΤΖΗΣ Αναστάσιος

10.03.2004 – 15.02.2006

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος

20.09.2007 – 06.01.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Ευριπίδης

07.01.2009 – 06.10.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΕΚΙΡΗΣ Μιχαήλ

07.01.2009 – 06.10.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]