Υπ. Μεταφορών

Υπουργείο ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ο Α.Ν. 31/1944 «Περί ιδρύσεως Υπουργείου Μεταφορών και διαιρέσεως των Υπηρεσιών αυτού» (ΦΕΚ 20/20.11.1944), που θέσπισε η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α], περίγραφε τις αρμοδιότητες του νέου υπουργείου. Αναφορά σε υπουργείο Μεταφορών γινόταν, όμως, και στο Διάταγμα παραίτησης της τελευταίας εκτός Ελλάδας κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου [α].

Οι αρμοδιότητες του νέου υπουργείου ήταν πολύ λιγότερες από εκείνες του υπουργείου Συγκοινωνίας, το οποίο αντικατέστησε, γιατί λειτουργούσαν παράλληλα τα υπουργείο Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων & Τηλεφώνων και το υπουργείο Δημοσίων Έργων. «Συνιστάται Υπουργείον Μεταφορών εις την δικαιοδοσίαν του οποίου υπάγονται πάσαι αι μέχρι τούδε εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων του Υπουργείου Συγκοινωνίας περιλαμβανόμεναι υπηρεσίαι και αρμοδιότητες».

Ο ιδρυτικός Α.Ν. προέβλεπε ακόμη ότι στο υπουργείο Μεταφορών θα δημιουργούνταν τρεις Γενικές Διευθύνσεις: α) Σιδηροδρόμων και Τροχιοδρόμων, β) Αυτοκινήτων, γ) Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων. Με το Α.Ν. 1671/1951 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 33/28.01.1951) η κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου κατάργησε το υπουργείο Μεταφορών.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 23.10.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α]) μέχρι 27.01.1951 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 23
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 6 χρόνια, 3 μήνες, 5 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 31 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 18 (άνδρες)
Υπηρεσιακοί Υφυπουργοί: 1 (άνδρας)
Συνολικά απασχολήθηκαν 18 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Στέφανος (β)

23.10.1944 – 02.01.1945

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Λουκάς

03.01.1945 – 07.04.1945

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΗΡ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Ιωάννης

07.03.1945 – 07.04.1945

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΤΕΣΗΣ Σπυρίδων

08.04.1945 – 10.04.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΝΤΑΣΗΣ Τρύφων

11.04.1945 – 10.08.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

11.08.1945 – 17.08.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΧΑΣ Δημήτριος

18.08.1945 – 16.10.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΧΑΣ Δημήτριος

17.10.1945 – 31.10.1945

Αρχιεπ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΧΑΣ Δημήτριος

01.11.1945 – 21.11.1945

Παν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΧΑΣ Δημήτριος

22.11.1945 – 03.04.1946

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ Στυλιανός

04.04.1946 – 17.04.1946

Παν. ΠΟΥΛΙΤΣΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτριος (α)

18.04.1946 – 01.10.1946

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημ. (α)

02.10.1946 – 23.01.1947

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ Στυλιανός

24.01.1947 – 26.01.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ Ιωάννης

27.01.1947 – 16.02.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ Στυλιανός

17.02.1947 – 28.08.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΣ Πάνος

29.08.1947 – 06.09.1947

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΣ Πάνος

07.09.1947 – 06.05.1948

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κωνσταντίνος (α)

07.05.1948 – 17.11.1948

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΝΤΟΣ Δημήτριος

18.11.1948 – 19.01.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΣ Πάνος

20.01.1949 – 13.04.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΣ Πάνος

14.04.1949 – 29.06.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΣ Πάνος

30.06.1949 – 05.01.1950

Αλ. ΔΙΟΜΗΔΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Στυλιανός

06.01.1950 – 22.03.1950

Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΛΑΜΙΔΑΣ Ευστάθιος

23.03.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΑΡΡΟΣ Χαράλαμπος

24.03.1950 – 14.04.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΑΡΡΟΣ Χαράλαμπος

15.04.1950 – 20.08.1950

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

21.08.1950 – 27.08.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ Νικόλαος

28.08.1950 – 12.09.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ Νικόλαος

13.09.1950 – 02.11.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ Νικόλαος

03.11.1950 – 27.01.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ