Υπ. Ναυτιλίας, Μεταφορών & Επικοινωνιών

Υπουργείο ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Το 1971, η δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου, με το Ν.Δ. 957/1971 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 166/25.08.1971) ένωσε το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας με το υπουργείο Συγκοινωνιών και δημιούργησε το υπουργείο Ναυτιλίας, Μεταφορών & Επικοινωνιών. Η ενοποίηση αυτή ήταν τυπική, αφού, όσο το υπουργείο διατήρησε αυτή την ονομασία, διορίζονταν χωριστοί υφυπουργοί με τις αρμοδιότητες καθενός από τα ενοποιημένα υπουργεία.

Το υπουργείο δεν μακροημέρευσε και το 1973 η δικτατορική κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη επανίδρυσε το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 26.08.1971 μέχρι 07.10.1973 (δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 1
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 2 χρόνια, 1 μήνας, 12 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 4 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 2 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 1 (άνδρας)
Συνολικά απασχολήθηκαν 3 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑΚΑΣ Ορέστης

26.08.1971 – 30.07.1972

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Μιχαήλ

16.09.1971 – 20.08.1973

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΘΕΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ

31.07.1972 – 10.05.1973

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑΚΑΣ Ορέστης

11.05.1973 – 07.10.1973

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)