Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών

Υπουργείο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β], το 2004, με την Απόφαση Υ 1/10.03.2004, μετονόμασε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών σε υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών. Ουσιαστικά δηλαδή αφαίρεσε τον όρο «Εθνικής» από την ονομασία του υπουργείου.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 10.03.2004 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β]) μέχρι 06.10.2009 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β]).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 2
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 5 χρόνια, 6 μήνες, 27 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 10 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 2 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 6 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 7 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Γεώργιος

10.03.2004 – 19.09.2007

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Πέτρος

10.03.2004 – 19.09.2007

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ Αδάμ

10.03.2004 – 10.10.2005

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΕΖΑΣ Αντώνιος

11.10.2005 – 19.09.2007

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Γεώργιος

20.09.2007 – 06.01.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ιωάννης

20.09.2007 – 06.01.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΕΖΑΣ Αντώνιος

20.09.2007 – 06.10.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΕΓΚΑΣ Νικόλαος

20.09.2007 – 06.10.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ιωάννης

07.01.2009 – 06.10.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ Αθανάσιος

07.01.2009 – 06.10.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]