Υπ. Οικισμού & Ανοικοδομήσεως

Υπουργείο ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ

Το 1949, η κυβέρνηση Αλ. Διομήδη μετονόμασε το υπουργείο Ανοικοδομήσεως σε υπουργείο Οικισμού & Ανοικοδομήσεως. Το νέο υπουργείο ελάχιστες φορές λειτούργησε ως αυτοτελές με ξεχωριστό υπουργό. Τις περισσότερες φορές το χαρτοφυλάκιό του το αναλάμβανε είτε ο υπουργός Δημοσίων Έργων είτε εκείνος του υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας.

Το 1951, το υπουργείο Οικισμού & Ανοικοδομήσεως καταργήθηκε και οι αρμοδιότητές του μοιράστηκαν στο υπουργείο Δημοσίων Έργων και στο υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 30.06.1949 (κυβέρνηση Αλ. Διομήδη) μέχρι 26.10.1951 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 7
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 2 χρόνια, 3 μήνες, 27 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 11 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 6 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 2 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 8 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Εμμανουήλ

30.06.1949 – 05.01.1950

Αλ. ΔΙΟΜΗΔΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Γεώργιος

06.01.1950 – 22.03.1950

Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΛΑΜΙΔΑΣ Ευστάθιος

23.03.1950 – 26.03.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΒΙΝΗΣ Θεόδωρος

24.03.1950 – 26.03.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ Ιωάννης

27.03.1950 – 14.04.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ Ιωάννης

15.04.1950 – 20.08.1950

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Γεώργιος

08.05.1950 – 20.08.1950

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Φωκίων

21.08.1950 – 12.09.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΟΥΤΑΣ Στυλιανός

04.09.1950 – 12.09.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Φωκίων

13.09.1950 – 02.11.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Φωκίων

03.11.1950 – 26.10.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ