Υπ. Χωροταξίας, Οικισμού & Περιβάλλοντος

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΟΣ Στέφανος

14.03.1980 – 09.05.1980

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΛΥΤΑΣ Γεώργιος

10.05.1980 – 20.10.1981

Γ. ΡΑΛΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΤΣΗΣ Αντώνιος

21.10.1981 – 20.09.1984

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ Ευάγγελος

21.09.1984 – 04.06.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ Ευάγγελος

05.06.1985 – 25.07.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ