Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Υπουργείο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Το 2009 η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β], με το Π.Δ. 185/07.10.2009, διαχώρισε το υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών και επανίδρυσε το υπουργείο Οικονομικών. Έτσι, το υπουργείο Οικονομίας απέκτησε πάλι τον επιτελικό του ρόλο. Για να ενισχυθεί αυτός ο ρόλος συγχωνεύθηκαν σε αυτό τα υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής. Οι περί του Λιμενικού Σώματος αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η νέα ονομασία του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας έδειχνε και τη διάθεση της κυβέρνησης να ενισχύσει την οικονομία δίνοντας έμφαση στην ανταγωνιστικότητα. Το νέο υπουργείο λειτούργησε μόλις ένα χρόνο και οι αρμοδιότητές του μοιράστηκαν στο υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και στο υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 07.10.2009 μέχρι 06.10.2010 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β]).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 1
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 1 χρόνος.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 3 τοποθετήσεις στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργός: 1 (γυναίκα)
Υφυπουργοί: 2 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 3 άτομα (2 άνδρες και 1 γυναίκα).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ Λούκα

 07.10.2009 – 06.10.2010

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ Σταύρος

 07.10.2009 – 06.10.2010

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ Μάρκος

 07.10.2009 – 06.10.2010

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]