Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Υπουργείο ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Το 2009 με την 2876/07.10.2009 απόφαση του πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου [β] μετονόμασε το υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων σε υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων. Θέλοντας να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη δια βίου μάθηση τοποθέτησε σχετική αναφορά στο τίτλο του υπουργείου.

Στις αρμοδιότητες του υπουργείου περιλαμβάνονται:
α) η προαγωγή της παιδείας με σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες
β) η ανάπτυξη και η προαγωγή της επιστήμης, της έρευνας και της διδασκαλίας
γ) η προστασία της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης και της θρησκευτικής λατρείας και η εποπτεία των λειτουργών όλων των γνωστών θρησκειών.

Στο υπουργείο υπήχθησαν: η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (όπως μετονομάστηκε η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων), η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων. Το υπουργείο διατηρήθηκε με αυτή την ονομασία μέχρι το 2012.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 07.10.2009 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β]) μέχρι 20.06.2012 (υπηρεσιακή κυβέρνηση Παν. Πικραμένου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 3
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 2 χρόνια, 8 μήνες, 14 μέρες.
ΠΡΟΣΩΠΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 9 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 3 (1 άνδρας, 2 γυναίκες)
Αναπληρωτές Υπουργοί: 2 (1 άνδρας, 1 γυναίκα)
Υφυπουργοί: 2 (1 άνδρας, 1 γυναίκα)
Συνολικά απασχολήθηκαν 7 άτομα (3 άνδρες και 4 γυναίκες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΠΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Άννα

07.10.2009 – 10.11.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Φώφη

07.10.2009 – 10.11.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Έφη

 07.10.2009 – 00.00.0000

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ Ιωάννης

 07.10.2009 – 16.06.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Άννα

11.11.2011 – 06.03.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

11.11.2011 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Έφη

 11.11.2011 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ Γεώργιος

07.03.2012 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΙΑΟΥ Αγγελική-Ευφροσύνη

17.05.2012 – 20.06.2012

Παν. ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ (υπηρ.)