Υπ. Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Υπουργείο ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Το 2012 με την 85/2012 απόφαση του πρωθυπουργού Αντ. Σαμαρά μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες του πολιτισμού και του αθλητισμού από το υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού στο υπουργείο Παιδείας. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 21.06.2012 μέχρι σήμερα (31.08.2012) (κυβέρνηση Αντ. Σαμαρά).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 1
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 2 μήνες, 11 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 4 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 1 (άνδρας)
Αναπληρωτές Υπουργοί: 1 (άνδρας)
Υφυπουργοί: 2 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 4 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

21.06.2012 – __.__.____

Αντ. ΣΑΜΑΡΑ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ Κωνσταντίνος

21.06.2012 – __.__.____

Αντ. ΣΑΜΑΡΑ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ιωάννης

21.06.2012 – __.__.____

Αντ. ΣΑΜΑΡΑ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Θεόδωρος

21.06.2012 – __.__.____

Αντ. ΣΑΜΑΡΑ