Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υπουργείο ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Την 30.11.1935, στην κυβέρνηση Κων. Δεμερτζή εμφανίζεται το υπουργείο με το όνομα Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η ονομασία αυτή ήρθε ως συνέπεια του προβαδίσματος που πήρε με την πάροδο του χρόνου ο τομέας της Παιδείας έναντι εκείνου των Θρησκευμάτων.
Ως υπουργείο Παιδείας εμφανίζεται σε τέσσερις παράλληλες κυβερνήσεις: δύο της Π.Ε.Ε.Α. και δύο του Δ.Σ.Ε.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 30.11.1935 (κυβέρνηση Κων. Δεμερτζή) μέχρι 03.08.1936 (κυβέρνηση Ι. Μεταξά).
β. από 07.05.1948 (κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη) μέχρι 31.01.1951 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου).
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
α. από 10.03.1944 (1η κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.) μέχρι 02.09.1944 (2η κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.).
β. από 23.12.1947 (1η κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.) μέχρι 29.08.1949 (2η κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 12
Παράλληλες κυβερνήσεις: 4
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 3 χρόνια, 4 μήνες, 29 μέρες.
Σε παράλληλες κυβερνήσεις: 2 χρόνια, 1 μήνας, 20 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 15 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 8 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 8 άτομα (άνδρες).
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις παράλληλες κυβερνήσεις έγιναν 4 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 1 (άνδρας)
Γραμματείς: 2 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 3 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΛΑΝΟΣ Δημήτριος

30.11.1935 – 12.01.1936

Κων. ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Γεώργιος

13.01.1936 – 13.03.1936

Κων. ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΥΒΑΡΙΣ Νικόλαος

14.03.1936 – 12.04.1936

Κων. ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΥΒΑΡΙΣ Νικόλαος

13.04.1936 – 03.08.1936

Ι. ΜΕΤΑΞΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ Ηλίας

10.03.1944 – 17.04.1944

1η  Π.Ε.Ε.Α.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΒΩΛΟΣ Αλέξανδρος

18.04.1944 – 02.09.1944

2η  Π.Ε.Ε.Α.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ Πέτρος

23.12.1947 – 30.01.1949

1η  Δ.Σ.Ε.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ Δημήτριος

07.05.1948 – 17.11.1948

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ Δημήτριος

18.11.1948 – 19.01.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ Κωνσταντίνος

20.01.1949 – 13.04.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ Πέτρος

31.01.1949 – 29.08.1949

2η  Δ.Σ.Ε.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ Κωνσταντίνος

14.04.1949 – 29.06.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ Κωνσταντίνος

30.06.1949 – 05.01.1950

Αλ. ΔΙΟΜΗΔΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γεώργιος

06.01.1950 – 22.03.1950

Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΝΟΒΑΣ Γεώργιος

23.03.1950 – 14.04.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΝΟΒΑΣ Γ.

15.04.1950 – 20.08.1950

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

21.08.1950 – 12.09.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

13.09.1950 – 02.11.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

03.11.1950 – 31.01.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ