Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημόσιων Έργων

Υπουργείο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Το καλοκαίρι του 1985, η κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου με το Νόμο 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/26.07.1985) ίδρυσε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Το υπουργείο προήλθε από τη συνένωση του υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού & Περιβάλλοντος και του υπουργείου Δημοσίων Έργων. Το νέο υπουργείο, με την ένωση των δύο υπουργείων και ιδιαίτερα εκείνου των Δημοσίων Έργων, που αποτελούσε πια αυτοτελή Γενική Γραμματεία, απέκτησε ουσιαστική υπόσταση, παρ’ ό,τι – όπως και στον τίτλο του – δινόταν προτεραιότητα στο περιβάλλον και τη χωροταξία.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 26.07.1985 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 06.10.2009 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β]).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 11
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 24 χρόνια, 2 μήνες, 11 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 37 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 9 (8 άνδρες, 1 γυναίκα)
Αναπληρωτές Υπουργοί: 5 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 13 (11 άνδρες, 2 γυναίκες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 24 άτομα (21 άνδρες και 3 γυναίκες).