Υπ. Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Υπουργείο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β] θέλοντας να δώσει έμφαση στην ανάπτυξη της περιφέρειας και στην ανταγωνιστικότητα μετονόμασε το 2009 το υπουργείο Ανάπτυξης σε υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, μεταφέροντας τον τομέα της ανταγωνιστικότητας στο νέο υπουργείο από το υπουργείο Οικονομίας. Το υπουργείο παρά τις φιλόδοξες προοπτικές του δεν μακροημέρευσε.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 07.10.2010 μέχρι 16.06.2011 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β]).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 1
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 8 μήνες, 12 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 4 τοποθετήσεις στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 1 (άνδρας)
Αναπληρωτές Υπουργοί: 1 (άνδρας)
Υφυπουργοί: 2 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 4 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Μιχαήλ

 07.10.2010 – 16.06.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΞΥΝΙΔΗΣ Σωκράτης

 07.10.2010 – 16.06.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ Παναγιώτης

 07.10.2010 – 16.06.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ Κωνσταντίνος

 07.10.2010 – 16.06.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]