Υπ. Περιθάλψεως Οικογενειών Επιστράτων & Προσφύγων

Υπουργείο ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΕΠΙΣΤΡΑΤΩΝ & ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Κατά την περίοδο του Εθνικού Διχασμού (1916 – 1917) η υπό τον Ελ. Βενιζέλο παράλληλη κυβέρνηση του κινήματος ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ στη Θεσσαλονίκη δημιούργησε το υπουργείο Περιθάλψεως Οικογενειών Επιστράτων & Προσφύγων για την ανακούφιση των προσφύγων και των οικογενειών όσων πολεμούσαν στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
α. από 14.09.1916 μέχρι 13.06.1917 (κυβέρνηση κινήματος «ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ» στη Θεσσαλονίκη).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Παράλληλες κυβερνήσεις: 1
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε παράλληλες κυβερνήσεις: 9 μήνες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις παράλληλες κυβερνήσεις έγινε 1 τοποθέτηση υπουργού.
Συνολικά απασχολήθηκε 1 άτομο (άνδρας).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΙΜΟΣ Σπυρίδων

14.09.1916 – 13.06.1917

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ