Υπ. Πολιτικού Συντονισμού παρά τω Πρωθυπουργώ

Υπουργείο ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ

Το 1945 η κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη ίδρυσε το υπουργείο Πολιτικού Συντονισμού παρά τω Πρωθυπουργώ θεσπίζοντας τον Α.Ν. 711/1945 «Περί συστάσεως Υπουργείου Πολιτικού Συντονισμού παρά τω Πρωθυπουργώ» (ΦΕΚ 296/08.12.1945). Ο πρώτος υπουργός, όμως, διορίστηκε έναν περίπου χρόνο αργότερα (24.11.1946) στην κυβέρνηση Κων. Τσαλδάρη. Στον ιδρυτικό Νόμο αναφερόταν λακωνικά: «Εις το Υπουργείον τούτο ανήκει ο Πολιτικός Συντονισμός του Κυβερνητικού Έργου και η εναμόρνισις της Νομοθετικής Πολιτικής της Κυβερνήσεως».

Η ασάφεια αυτή στις αρμοδιότητες δημιούργησε πολλές συγκρούσεις με αυτές άλλων υπουργείων γι’ αυτό το υπουργείο έπαψε να υπάρχει σε λιγότερο από ένα χρόνο.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 24.11.1946 (κυβέρνηση Κων. Τσαλδάρη) μέχρι 28.08.1947 (κυβέρνηση Δημ. Μάξιμου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 2
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 9 μήνες, 5 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 3 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 2 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 2 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΣ Πάνος

24.11.1946 – 23.01.1947

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Κωνσταντίνος

24.01.1947 – 26.07.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΣ Πάνος

27.01.1947 – 28.08.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ