Υπ. Πολεμικού Εφοδιασμού

Υπουργείο ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Το υπουργείο Πολεμικού Εφοδιασμού λειτούργησε στη δεύτερη παράλληλη κυβέρνηση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (Δ.Σ.Ε.) κατά την περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου. Υπουργείο με την ίδια ονομασία δεν συναντάται σε επίσημη κυβέρνηση.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
α. από 31.01.1949 μέχρι 29.08.1949 (2η κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Παράλληλες κυβερνήσεις: 1
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε παράλληλες κυβερνήσεις: 6 μήνες, 28 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις παράλληλες κυβερνήσεις έγινε 1 τοποθέτηση υπουργού.
Συνολικά απασχολήθηκε 1 άτομο (άνδρας).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ-ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ Κώστας

31.01.1949 – 29.08.1949

2η  Δ.Σ.Ε.