Υπ. Πολιτισμού & Τουρισμού

Υπουργείο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Το 2009 η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β], με το Π.Δ. 186/07.10.2009, συγχώνευσε το υπουργείο Πολιτισμού με το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης και δημιούργησε το υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού. Έργο του υπουργείου ήταν η προστασία, η διάσωση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως επίσης η ανάπτυξη των τεχνών στην Ελλάδα για την περίοδο 2009-2012. Στη δομή του υπουργείου εντασσόταν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αρμόδια για τη διοίκηση και διαχείριση ζητημάτων του ελληνικού αθλητισμού. Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του υπουργείου απαρτίζονταν από εφορείες αρχαιοτήτων, εφορείες νεοτέρων μνημείων και μουσεία σχηματίζοντας ευρύ δίκτυο σε όλη την ελληνική επικράτεια. Επιπλέον, ήταν αρμόδιο για όλα τα θέματα τουριστικής ανάπτυξης της χώρας.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 07.10.2009 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β]) μέχρι 20.06.2012 (υπηρεσιακή κυβέρνηση Παν. Πικραμένου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 3
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 2 χρόνια, 8 μήνες, 24 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 8 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 2 (1 άνδρας, 1 γυναίκα)
Αναπληρωτές Υπουργοί: 1 (άνδρας)
Υφυποργοί: 3 (2 άνδρες, 1 γυναίκα)
Συνολικά απασχολήθηκαν 6 άτομα (5 άνδρες και 1 γυναίκα).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Παύλος

07.10.2009 – 10.11.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΚΕΡΕΚΟΥ Αγγελική

07.10.2009 – 17.05.2010

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ Γεώργιος

21.05.2010 – 10.11.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΥΤΗΡΗΣ Τηλέμαχος

07.10.2010 – 16.06.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Παύλος

11.11.2011 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ Γεώργιος

11.11.2011 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ Πέτρος

11.11.2011 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Τατιάνα

17.05.2012 – 20.06.2012

Παν. ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ (υπηρ.)