Υπ. Πολιτισμού

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γεώργιος (β)

26.07.1985 – 04.02.1987

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Σήφης

26.07.1985 – 21.06.1988

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Φίλιππος

05.02.1987 – 21.06.1988

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΘΗΣ Θεόδωρος

22.06.1988 – 16.03.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Ειρήνη

18.11.1988 – 01.07.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ

18.11.1988 – 01.07.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ Αννα

02.07.1989 – 06.07.1989

Τζ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ Γεώργιος

07.07.1989 – 11.10.1989

Τζ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ Γεώργιος

12.10.1989 – 22.11.1989

Ι. ΓΡΙΒΑ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ Σωτήριος

23.11.1989 – 12.02.1990

Ξεν. ΖΟΛΩΤΑ (οικ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ Γεώργιος

13.02.1990 – 10.04.1990

Ξεν. ΖΟΛΩΤΑ (οικ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ Τζαννής

11.04.1990 – 07.08.1991

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ Αννα

11.04.1990 – 07.08.1991

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ [ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ] ΠΕΤΡΑΛΙΑ-ΠΑΛΛΗ Φάνη

11.04.1990 – 07.08.1991

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ Αννα

08.08.1991 – 02.12.1992

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ [ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ] ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Βασ.

08.08.1991 – 02.12.1992

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ [ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ] ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Ευάγγελος

03.12.1992 – 12.10.1993

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Ντόρα

07.12.1992 – 12.10.1993

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ Κέλλυ

03.12.1992 – 12.10.1993

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ Θάνος

13.10.1993 – 15.03.1994

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ Μελίνα

13.10.1993 – 06.03.1994

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ [ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ] ΛΙΑΝΗΣ Γεώργιος (β)

13.10.1993 – 21.01.1996

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ Θάνος

16.03.1994 – 21.01.1996

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ Νικόλαος

08.07.1994 – 22.06.1995

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΕΝΟΣ Σταύρος

15.09.1995 – 21.01.1996

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΕΝΟΣ Σταύρος

22.01.1996 – 24.09.1996

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ [ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ] ΦΟΥΡΑΣ Ανδρέας

22.01.1996 – 24.09.1996

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ευάγγελος

25.09.1996 – 18.02.1999

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ [ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ] ΦΟΥΡΑΣ Ανδρέας

25.09.1996 – 12.04.2000

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΖΩΗ Ελισάβετ

19.02.1999 – 12.04.2000

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Θεόδωρος (β)

13.04.2000 – 19.11.2000

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ Γεώργιος

13.04.2000 – 23.10.2001

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ευάγγελος

20.11.2000 – 09.03.2004

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ Αθανάσιος

24.10.2001 – 09.03.2004

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ Ιωάννης

24.10.2001 – 29.08.2002

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΑΝΗΣ Γεώργιος

30.08.2002 – 09.03.2004

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κωνσταντίνος (β)

10.03.2004 – 15.02.2006

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ Γεώργιος

10.03.2004 – 19.09.2007

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ Πέτρος

10.03.2004 – 15.02.2006

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΛΛΗ-ΠΕΤΡΑΛΙΑ Φάνη

18.03.2004 – 15.02.2006

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Γεώργιος

16.02.2006 – 19.09.2007

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ Μιχαήλ-Γεώργιος

20.09.2007 – 06.01.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ [ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ] ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ιωάννης

20.09.2007 – 06.10.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Αντώνιος

 07.01.2009 – 06.10.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]