Υπ. Προγραμματισμού & Κυβερνητικής Πολιτικής

Υπουργείο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Με το Ν.Δ. 1174/1972 «Περί αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του Ν.Δ. 957/1971 “περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων”» (ΦΕΚ 100/30.06.1972) η δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου μετονόμασε το υπουργείο Κυβερνητικής Πολιτικής, που είχε ιδρύσει πριν από έναν περίπου χρόνο, σε υπουργείο Προγραμματισμού & Κυβερνητικής Πολιτικής. Με τον νόμο αυτό καταργήθηκε και η θέση του υπουργού Βοηθού Πρωθυπουργού και οι αρμοδιότητες του μεταβιβάστηκαν σ’ έναν υπουργό Παρά τω Πρωθυπουργώ.

Αλλά και με αυτή την ονομασία το υπουργείο δεν μακροημέρευσε. Το 1973, η δικατορική κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη εφαρμόζοντας το Ν.Δ. 175/1973 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 230 /24.09.1973) κατάργησε το υπουργείο Προγραμματισμού & Κυβερνητικής Πολιτικής, σε μια απόπειρα πολιτικοποίησης του δικτατορικού καθεστώτος. Οι αρμοδιότητες του καταργημένου υπουργείου μοιράστηκαν σε διάφορα υπουργεία. Τα θέματα Τύπου, Αθλητισμού και Δημόσιας Διοίκησης, όμως, παρέμειναν υπό την άμεση εποπτεία του πρωθυπουργού.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 31.07.1972 μέχρι 07.10.1973 (δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 1
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 1 χρόνος, 2 μήνες, 6 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγινε 1 τοποθέτηση υφυπουργού.
Συνολικά απασχολήθηκε 1 άτομο (άνδρας).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Διομήδης

31.07.1972 – 07.10.1973

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)