Υπ. Προμηθείας & Κατανομής Τροφίμων

Υπουργείο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Στην υπό τον Ελ. Βενιζέλο παράλληλη κυβέρνηση του Κινήματος ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ στη Θεσσαλονίκη, την περίοδο του Εθνικού Διχασμού λειτούργησε το υπουργείο Προμηθείας & Κατανομής Τροφίμων με προνοιακές αρμοδιότητες λόγω της κατάστασης που επικρατούσε στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στη βόρεια Ελλάδα.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
α. από 14.09.1916 μέχρι 13.06.1917 (κυβέρνηση ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Παράλληλες κυβερνήσεις: 1
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε παράλληλες κυβερνήσεις: 9 μήνες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις παράλληλες κυβερνήσεις έγινε 1 τοποθέτηση υπουργού.
Συνολικά απασχολήθηκε 1 άτομο (άνδρας).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ Λεωνίδας

14.09.1916 – 13.06.1917

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ