Υπ. Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Υπουργείο ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Το 1985 η κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου συγχώνευσε το υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας με εκείνο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ίδρυσε το υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στην εισηγητική έκθεση του ιδρυτικού Νόμου 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ137/26.07. 1985) για το υπουργείο προβλεπόταν: «Στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας εντάσσεται το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοτελής Γενική Γραμματεία για να καταστεί δυνατή η άσκηση ενιαίας κοινωνικής πολιτικής υγείας, πρόνοιας και ασφάλισης». Ουσιαστικά, όμως, γινόταν διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων, αφού πολλές φορές τον τομέα των κοι-νωνικών ασφαλίσεων αναλάμβανε υφυπουργός.

Το υπουργείο διατηρήθηκε μέχρι το 1995 όταν, με το Π.Δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» (ΦΕΚ 201/14.09.1995), ο τομέας των Κοινωνικών Ασφαλίσεων μεταφέρθηκε στο υπουργείο Εργασίας.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 26.07.1985 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 14.09.1995 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέ-ου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 6
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 10 χρόνια, 1 μήνας, 19 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 28 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 9 (8 άνδρες, 1 γυναίκες)
Αναπληρωτές Υπουργοί: 2 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 13 (9 άνδρες, 4 γυναίκες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 21 άτομα (16 άνδρες και 5 γυναίκες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Γεώργιος

26.07.1985 – 04.02.1987

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ-ΡΗΓΟΥ Ρ.

26.07.1985 – 30.10.1986

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΛΩΡΟΣ Ιωάννης

26.07.1985 – 30.10.1986

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ Μαρία

28.04.1986 – 30.10.1986

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΚΡΙΤΑ Σύλβα

31.10.1986 – 21.06.1988

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ Γρηγόριος

31.10.1986 – 22.09.1987

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ Γ.-Αλ.

05.02.1987 – 22.09.1987

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΛΩΡΟΣ Ιωάννης

23.09.1987 – 17.11.1988

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος

23.09.1987 – 01.06.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ Γρηγόριος

27.11.1987 – 21.06.1988

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Χρήστος

22.06.1988 – 01.07.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ

22.06.1988 – 16.03.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Απόστολος

18.11.1988 – 01.07.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ

17.03.1989 – 01.07.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΒΕΡΤ Μιλτιάδης

02.07.1989 – 11.10.1989

Τζ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΡΙΚΑΣ Γεώργιος

12.10.1989 – 22.11.1989

Ι. ΓΡΙΒΑ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΡΙΚΑΣ Γεώργιος

23.11.1989 – 10.04.1990

Ξεν. ΖΟΛΩΤΑ (οικ.)
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ Γεώργιος

11.04.1990 – 07.08.1991

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Μαριέττα

11.04.1990 – 07.08.1991

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ Γεώργιος

08.08.1991 – 02.12.1992

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ Δημήτριος

08.08.1991 – 02.12.1992

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ Δημήτριος

03.12.1992 – 12.10.1993

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Νικ.

03.12.1992 – 12.10.1993

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑ-ΠΑΛΛΗ Φάνη

03.12.1992 – 12.10.1993

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ Δημήτριος

13.10.1993 – 14.09.1995

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Φοίβος

13.10.1993 – 14.09.1995

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ

13.10.1993 – 14.09.1995

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ Νικόλαος

08.07.1994 – 14.09.1995

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ