Υπ. Πρόνοιας & Κρατικής Αντιλήψεως

Υπουργείο ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ

Στην εκτός Ελλάδας κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου το υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας & Αντιλήψεως μετονομάστηκε σε υπουργείο Πρόνοιας & Κρατικής Αντιλήψεως. Με την ίδια ονομασία διατηρήθηκε και στην τελευταία εκτός Ελλάδας κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α].
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 14.04.1944 μέχρι 25.04.1944 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου στο εξωτερικό).
β. από 08.06.1944 μέχρι 17.10.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α] στο εξωτερικό).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 2
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 4 μήνες, 22 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 2 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 2 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 2 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ

14.04.1944 – 25.04.1944

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (εξωτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΝΤΟΣ Δημήτριος

08.06.1944 – 17.10.1944

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α] (εξωτ.)