Υπ. Προνοίας

Υπουργείο ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Το υπουργείο Προνοίας προήλθε μετά από τον διαχωρισμό του υπουργείου Υγιεινής, Προνοίας & Αντιλήψεως στον οποίο προέβη το 1928 η κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου. Το 1933 η νέα κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου το επανένωσε με το υπουργείο Υγιεινής. Υπουργείο Προνοίας υπήρχε και στις συνθέσεις των παράλληλων κυβερνήσεων του Δ.Σ.Ε.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 07.06.1929 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου) μέχρι 04.06.1932 (κυβέρνηση Αλ. Παπαναστασίου).
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
α. από 23.12.1947 (κυβέρνηση 1η Δ.Σ.Ε.) μέχρι 29.08.1949 (κυβέρνηση 2η Δ.Σ.Ε.).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 3
Παράλληλες κυβερνήσεις: 2
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 2 χρόνια, 11 μήνες, 28 μέρες.
Σε παράλληλες κυβερνήσεις: 1 χρόνια, 8 μήνες, 7 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 5 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 3 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 1 (άνδρας)
Συνολικά απασχολήθηκαν 4 άτομα (άνδρες).
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις παράλληλες κυβερνήσεις έγιναν 2 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 2 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 2 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Εμμανουήλ (α)

07.06.1929 – 15.12.1929

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Εμμανουήλ (α)

16.12.1929 – 21.12.1930

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ Λεωνίδας

22.12.1930 – 25.05.1932

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Αχιλλέας

27.12.1930 – 25.05.1932

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΣ Αντώνιος

26.05.1932 – 04.06.1932

Αλ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ Πέτρος

23.12.1947 – 30.01.1949

1η  Δ.Σ.Ε.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣ Γεώργιος

31.01.1949 – 29.08.1949

2η  Δ.Σ.Ε.