Υπ. Προστασίας του Πολίτη

Υπουργείο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Το 2009 η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β] με το Π.Δ. 184/2009 επανίδρυσε το υπουργείο Δημόσιας Τάξης που το μετονόμασε σε υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Στο νέο υπουργείο μεταφέρθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών οι γενικές γραμματείες Δημόσιας Τάξης και Πολιτικής Προστασίας και από το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας, η Γενική Γραμματεία Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής και το Λιμενικό Σώμα.

Στις αρμοδιότητες του Υπουργείου περιλαμβάνονταν
α) η εσωτερική ασφάλεια,
β) η καταπολέμηση του εγκλήματος,
γ) η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών,
δ) η ασφάλεια των συνόρων και η διαχείριση της μη νόμιμης μετανάστευσης.

Στο υπουργείο υπάγονταν η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, το Λιμενικό Σώμα, Ελληνική Ακτοφυλακή, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Το υπουργείο παρέμεινε έτσι μέχρι την 20.06.2012, που η κυβέρνηση Αντ. Σαμαρά το μετονόμασε σε υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 07.10.2009 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β]) μέχρι 20.06.2012 (υπηρεσιακή κυβέρνηση Παν. Πικραμένου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 3
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 2 χρόνια, 8 μήνες, 14 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 9 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 3 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 3 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 5 άτομα (όλοι άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Μιχαήλ

 07.10.2009 – 06.10.2010

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣ Σπυρίδων

07.10.2009 – 06.10.2010

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΘΩΝΑΣ Εμμανουήλ

07.10.2009 – 10.11.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Χρήστος

 07.10.2010 – 10.11.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Χρήστος

11.11.2011 – 28.02.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΘΩΝΑΣ Εμμανουήλ

11.11.2011 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Μιχαήλ

07.03.2012 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ελευθέριος

07.03.2012 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ελευθέριος

17.05.2012 – 20.06.2012

Παν. ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ (υπηρ.)