Υπ. Σιδηροδρόμων & Αυτοκινήτων

Υπουργείο ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Στην τελευταία ελληνική κυβέρνηση στο εξωτερικό (Γ. Παπανδρέου [α]) εμφανίζεται το υπουργείο Σιδηροδρόμων & Αυτοκινήτων, χωρίς να είχε δημοσιευτεί ιδρυτικός νόμος. Ήταν, μάλλον, συνέχεια του προκατοχικού υπουργείου Σιδηροδρόμων και σύντομα μετονομάστηκε σε υπουργείο Μεταφορών.

Ο μοναδικός υπουργός αν και διορίστηκε στην ελληνική κυβέρνηση του εξωτερικού ως υπουργός Σιδηροδρόμων & Αυτοκινήτων, στο διάταγμα παραίτησης, που δημοσιεύτηκε στην Αθήνα μετά την απελευθέρωση, αναφέρεται ως υπουργός Μεταφορών. Πάντως υπουργείο Σιδηροδρόμων & Αυτοκινήτων υπήρχε και στις παράλληλες κατοχικές κυβερνήσεις.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 30.08.1944 μέχρι 17.10.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α] στο εξωτερικό).
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
α. από 30.04.1941 (κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου) μέχρι 06.04.1943 (κατοχική κυβέρνηση Κων. Λογοθετόπουλου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 1
Παράλληλες κυβερνήσεις: 2
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 1 μήνες, 8 μέρες.
Σε παράλληλες κυβερνήσεις: 1 χρόνια, 11 μήνες, 7 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγινε 1 τοποθέτηση υπουργού.
Συνολικά απασχολήθηκε 1 άτομο (άνδρας).
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις παράλληλες κυβερνήσεις έγιναν 2 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 1 (άνδρας)
Συνολικά απασχολήθηκε 1 άτομο (άνδρας).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ Σωτήριος

30.04.1941 – 01.12.1942

Γ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ (κατοχ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ Σωτήριος

02.12.1942 – 06.04.1943

Κων. ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΥ (κατοχ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΕΛΜΗΣ Δημήτριος

30.08.1944 – 17.10.1944

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α] (εξωτ.)