Υπ. Σιδηροδρόμων

Υπουργείο ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

Το δικτατορικό καθεστώς του Ι. Μεταξά θέσπισε τον Α.Ν. 3/1936 «Περί Ιδρύσεως Υπουργείου Σιδηροδρόμων» (ΦΕΚ 343/12.08.1936) και ίδρυσε το υπουργείο Σιδηροδρόμων αποσπώντας την ομώνυμη Γενική Διεύθυνση από το υπουργείο Συγκοινωνίας.

Το υπουργείο καταργήθηκε από την εκτός Ελλάδας εδρεύουσα πια κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού με το Β.Δ. 2/1941 «Περί περιορισμού αριθμού μελών της Κυβερνήσεως Ημών» (ΦΕΚ 162/02.06.1941 στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας),αλλά υπήρχε υπουργός μέχρι το 1944.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 14.08.1936 (δικτατορική κυβέρνηση Ι. Μεταξά) μέχρι 13.04.1944 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού στο εξωτερικό).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 3
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 7 χρόνια, 8 μήνες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 5 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 4 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 4 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Γεώργιος

14.08.1936 – 11.12.1938

Ι. ΜΕΤΑΞΑ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Γεώργιος (β)

12.12.1938 – 29.01.1941

Ι. ΜΕΤΑΞΑ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Γεώργιος (β)

30.01.1941 – 19.04.1941

Αλ. ΚΟΡΥΖΗ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΡΤΖΑΣ Γεώργιος

20.04.1941 – 11.05.1941

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ Στυλιανός

12.05.1941 – 13.04.1944

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ