Υπ. Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων

Υπουργείο ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ, ΤΗΛΕΓΡΑΦΩΝ & ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

Το 1922, η κυβέρνηση Π. Πρωτοπαπαδάκη απέσπασε τη διεύθυνση Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων, Τηλεφώνων και με το Νόμο 2762/1922 «Περί συστάσεως Υπουργείου Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων» (ΦΕΚ 69) ίδρυσε αυτοτελές υπουργείο. Η de facto κυβέρνηση Στυλ. Γονατά κατάργησε το υπουργείο με το Ν.Δ. της 14ης Μαρτίου 1923 «Περί καταργήσεως του Υπουργείου των Τ.Τ.Τ.» (ΦΕΚ 70/16.03.1923).

Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από τη γερμανική κατοχή, η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α] ανασύστησε το υπουργείο με τον Α.Ν. 6/1944 «Περί Ιδρύσεως Υπουργείου Τ.Τ.Τ.» (ΦΕΚ 10/06.11.1944). Ο Α.Ν. είχε αναδρομική ισχύ από την 23.10.1944, όταν διορίστηκε υπουργός που είχε τις αρμοδιότητες του υπουργείου αυτού.

Ο ιδρυτικός Νόμος προέβλεπε ότι:
«Εις την αρμοδιότηταν του Υπουργείου τούτου υπάγονται πάντα τα αντικείμενα τα σχέσιν έχοντα με τας ταχυδρομικάς, τηλεγραφικάς και τας τηλεφωνικάς συγκοινωνίας της χώρας».
Το υπουργείο λειτούργησε μέχρι το 1951, όταν το κατάργησε η κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 20.05.1922 (κυβέρνηση Π. Πρωτοπαπαδάκη) μέχρι 10.01.1924 (de facto κυβέρνηση Στυλ. Γονατά).
β. από 23.10.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α]) μέχρι 27.01.1951 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 28
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 7 χρόνια, 11 μήνες, 22 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 38 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 28 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 28 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΟΥΔΑΣ Μιχαήλ

20.05.1922 – 27.08.1922

Π. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΤΣΑΣ Αντώνιος

28.08.1922 – 15.09.1922

Νικ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ Πέτρος

16.09.1922

Αν. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ Πέτρος

17.09.1922 – 05.10.1922

Σωτ. ΚΡΟΚΙΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ Αντώνιος

06.10.1922 – 13.11.1922

Σωτ. ΚΡΟΚΙΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Λουκάς

14.11.1922 – 10.01.1924

Στυλ. ΓΟΝΑΤΑ (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ Αύγουστος

23.10.1944 – 02.01.1945

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Λουκάς

03.01.1945 – 07.04.1945

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ανάργυρος

08.04.1945 – 15.07.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Γρηγόριος

16.07.1945 – 10.08.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ανάργυρος

11.08.1945 – 17.08.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΥΗΣ Χρήστος

18.08.1945 – 16.10.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΥΗΣ Χρήστος

17.10.1945 – 31.10.1945

Αρχιεπ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ Κωνσταντίνος

01.11.1945 – 21.11.1945

Παν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ Γεώργιος

26.11.1945 – 10.03.1946

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΧΑΣ Δημήτριος

11.03.1946 – 03.04.1946

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ Στυλιανός

04.04.1946 – 17.04.1946

Παν. ΠΟΥΛΙΤΣΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ Νάσος

18.04.1946 – 01.10.1946

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ Νάσος

02.10.1946 – 23.01.1947

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Απόστολος

24.01.1947 – 26.01.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Σοφοκλής

27.01.1947 – 16.02.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΣ Πάνος

17.02.1947 – 28.08.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΣ Πάνος

29.08.1947 – 06.09.1947

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΙΡΑΚΗΣ Ανδρέας

07.09.1947 – 17.11.1948

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΣ Μιχαήλ

18.11.1948 – 25.11.1948

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ Χρήστος

26.11.1948 – 19.01.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ Δημήτριος

20.01.1949 – 13.04.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ Δημήτριος

14.04.1949 – 29.06.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ Δημήτριος

30.06.1949 – 05.01.1950

Αλ. ΔΙΟΜΗΔΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Στυλιανός

06.01.1950 – 22.03.1950

Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΛΑΜΙΔΑΣ Ευστάθιος

23.03.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΑΡΡΟΣ Χαράλαμπος

24.03.1950 – 14.04.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΑΡΡΟΣ Χαράλαμπος

15.04.1950 – 20.08.1950

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

21.08.1950 – 27.08.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ Νικόλαος

28.08.1950 – 03.09.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

04.09.1950 – 12.09.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΚΑΝΗΣ Κωνσταντίνος

13.09.1950 – 02.11.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

03.11.1950 – 27.01.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ