Υπ. Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας

Υπουργείο ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ

Το υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β] με τη μεταφορά των περί ναυτιλίας αρμοδιοτήτων από το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της περί αλιείας αρμοδιότητες. Το υπουργείο διατηρήθηκε για περίπου οκτώ μήνες μόνο και καταργήθηκε με τις αρμοδιότητές του να μεταφέρονται στα οικεία υπουργεία.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 07.10.2010 μέχρι 16.06.2011 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β]).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 1
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 8 μήνες, 10 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 2 διορισμοί στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 1 (άνδρας)
Υφυπουργοί: 1 (γυναίκα)
Συνολικά απασχολήθηκαν 2 άτομα (1 άνδρας και 1 γυναίκα).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Ιωάννης

 07.10.2010 – 16.06.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΡΗ Ελπίδα

 07.10.2010 – 16.06.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]