Υπ. Τύπου & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Υπουργείο ΤΥΠΟΥ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Το καλοκαίρι του 1994 η κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου με το Π.Δ. 181/94 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 116/07.07.1994) ίδρυσε το υπουργείο Τύπου & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, αποσπώντας τη Γενική Γραμματεία Τύπου & Πληροφοριών από το υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, που λίγο αργότερα καταργήθηκε. Έτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που μέχρι τότε ήταν υφυπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης αναβαθμίστηκε σε υπουργό.

Το ίδιο Π.Δ. όριζε για το νέο υπουργείο τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
«α’. Τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών
β’. Κάθε άλλη αρμοδιότητα του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης που αναφέρεται σε θέματα Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης».

Η σκοπιμότητα της δημιουργίας ενός υπουργείου με αυτού του είδους τις αρμοδιότητες αμφισβητήθηκε αρκετά. Κύριο επιχείρημα για την αμφισβήτηση ήταν ότι ανάλογα εγχειρήματα συναντώνται σε ανελεύθερα καθεστώτα. Το επιχείρημα αυτό ενισχυόταν από το ιστορικό δεδομένο ότι, το πρώτον, ιδρύθηκε υφυπουργείο Τύπου από το δικτατορικό καθεστώς του Ι. Μεταξά. Με το Νόμο 3242/2004 οι αρμοδιότητές του υπουργείου μεταφέρθηκαν στον Πρωθυπουργό με τη σύσταση δύο Γενικών Γραμματειών (Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης) και το υπουργείο Τύπου & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καταργήθηκε.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 08.07.1994 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 09.04.2004 (κυβέρνηση Κων. Σημίτη).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 4
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 9 χρόνια, 9 μήνες, 2 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγινε 12 αλλαγές στην πολιτική ηγεσία.
Υπουργοί: 7 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 1 (άνδρας)
Συνολικά απασχολήθηκαν 8 άτομα (όλοι άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ευάγγ.

08.07.1994 – 14.09.1995

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΥΤΗΡΗΣ Τηλέμαχος

08.07.1994 – 14.09.1995

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΥΤΗΡΗΣ Τηλέμαχος

15.09.1995 – 21.01.1996

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Νικόλαος

15.09.1995 – 21.01.1996

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΕΠΠΑΣ Δημήτριος

22.01.1996 – 29.08.1996

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΣ Δημήτριος

30.08.1996 – 24.09.1996

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΕΠΠΑΣ Δημήτριος

25.09.1996 – 19.03.2000

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Ανάργυρος

20.03.2000 – 12.04.2000

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΕΠΠΑΣ Δημήτριος

13.04.2000 – 23.10.2001

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΥΤΗΡΗΣ Τηλέμαχος

13.04.2000 – 09.03.2004

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ Χρήστος

24.10.2001 – 12.02.2004

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ Γεώργιος

13.02.2004 – 09.04.2004

Κων. ΣΗΜΙΤΗ