Υπ. Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας

Υπουργείο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το 1985, η κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου με το Νόμο 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/26.07.1985) ένωσε το υπουργείο Ενέργειας & Φυσικών Πόρων με το υπουργείο Έρευνας & Τεχνολογίας και δημιούργησε το υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας.

Στην εισηγητική έκθεση του Νόμου επισημαίνεται ότι το υπουργείο «καλύπτει τρεις ζωτικούς τομείς: τον τομέα του μέχρι σήμερα Υπουργείου Ενέργειας και Φυσι-κών Πόρων, τον τομέα της βιομηχανίας – βιοτεχνίας και τον τομέα του καταργούμενου Υπουργείου Έρευνας και Τεχνολογίας». Για τον τρίτο τομέα προέβλεπε ότι «εντάσσεται στην υπηρεσία της αναπτυξιακής πολιτικής ως Γενική Γραμματεία». Το υπουργείο διατηρήθηκε μέχρι το 1996, οπότε η κυβέρνηση Κων. Σημίτη το ενσωμάτωσε στο υπουργείο Ανάπτυξης.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 26.07.1985 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 31.01.1996 (κυβέρνηση Κων. Σημίτη).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 7
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 10 χρόνια, 6 μήνες, 6 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 26 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 11 (10 άνδρες, 1 γυναίκα)
Αναπληρωτές Υπουργοί: 5 (4 άνδρες, 1 γυναίκα)
Υφυπουργοί: 7 (6 άνδρες, 1 γυναίκα)
Συνολικά απασχολήθηκαν 21 άτομα (20 άνδρες και 1 γυναίκα).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ Ελευθέριος

26.07.1985 – 24.04.1986

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Βάσω

26.07.1985 – 30.10.1986

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΤΣΙΝΑΣ Μάρκος

25.04.1986 – 30.10.1986

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ Αναστάσιος

31.10.1986 – 01.07.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Βάσω

31.10.1986 – 04.02.1987

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΣΟΣ Γεώργιος

05.02.1987 – 22.09.1987

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Κων.

23.09.1987 – 01.06.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ Παυσανίας

17.03.1989 – 01.07.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μιχ.

02.07.1989 – 11.10.1989

Τζ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ Π.

12.10.1989 – 22.11.1989

Ι. ΓΡΙΒΑ (υπηρ.)
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ Γρηγόριος

23.11.1989 – 12.02.1990

Ξεν. ΖΟΛΩΤΑ (οικ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ Αναστάσιος

23.11.1989 – 12.02.1990

Ξεν. ΖΟΛΩΤΑ (οικ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ Παύλος

13.02.1990 – 10.04.1990

Ξεν. ΖΟΛΩΤΑ (οικ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΑΣ Σταύρος

11.04.1990 – 28.07.1991

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΤΖΩΡΗΣ Βασίλειος

11.04.1990 – 02.12.1992

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας

08.08.1991 – 06.08.1992

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ Ιωάννης

07.08.1992 – 02.12.1992

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Β.

03.12.1992 – 12.10.1993

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ Θεόδωρος

03.12.1992 – 12.10.1993

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ Κων.

13.10.1993 – 14.09.1995

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΧΤΑΣ Χρήστος

13.10.1993 – 07.07.1994

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ Χρήστος

08.07.1994 – 14.09.1995

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ Αναστάσιος

15.09.1995 – 21.01.1996

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ Κωνσταντίνος

15.09.1995 – 21.01.1996

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Βάσω

22.01.1996 – 31.01.1996

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Φοίβος

22.01.1996 – 31.01.1996

Κων. ΣΗΜΙΤΗ