Υπ. Βιομηχανίας & Ενέργειας

Υπουργείο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η δικτατορική κυβέρνηση Αδ. Ανδρουτσόπουλου ένωσε το υπουργείο Βιομηχανίας με το υπουργείο Ενέργειας και δημιούργησε το υπουργείο Βιομηχανίας & Ενέργειας. Τυπικά το υπουργείο ιδρύθηκε με το Νόμο 400/1976 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 203/03 08.1976) για να διατηρηθεί μέχρι το 1982. Το 1982, από το υπουργείο Βιομηχανίας & Ενέργειας η κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου δημιούργησε δύο νέα υπουργεία: το υπουργείο Ενέργειας & Φυσικών Πόρων και το υπουργείο Έρευνας & Τεχνολογίας.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 25.11.1973 μέχρι 23.07.1974 (δικτατορική κυβέρνηση Αδ. Ανδρουτσόπουλου).
β. από 21.11.1974 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α]) μέχρι 04.07.1982 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 6
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 8 χρόνια, 3 μήνες, 13 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 10 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 5 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 5 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 10 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ Κωνσταντίνος

25.11.1973 – 23.07.1974

Αδ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ Κωνσταντίνος

21.11.1974 – 27.11.1977

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Δημήτριος

21.11.1974 – 09.09.1976

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ Αριστείδης

10.09.1976 – 20.10.1977

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΒΕΡΤ Μιλτιάδης

28.11.1977 – 09.05.1980

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Μίκης

28.11.1977 – 09.05.1980

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΟΣ Στέφανος

10.05.1980 – 20.10.1981

Γ. ΡΑΛΛΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Λάζαρος

10.05.1980 – 20.10.1981

Γ. ΡΑΛΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ Αναστάσιος

21.10.1981 – 04.07.1982

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΙΤΣΙΩΡΗΣ Δημήτριος

21.10.1981 – 04.07.1982

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ