Υπ. Βιομηχανίας

Υπουργείο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Χρειάστηκε να περάσουν περίπου σαράντα χρόνια από τότε που η κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου μετονόμασε το υπουργείο Γεωργίας, Βιομηχανίας και Εμπορίου σε υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για να ιδρυθεί αυτοτελές υπουργείο Βιομηχανίας. Ο ιδρυτικός Α.Ν. 1671/1951 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 33/28.01.1951), που θέσπισε η κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου, ανέφερε:
«Εις δια του παρόντος συνιστώμενον Υπουργείον Βιομηχανίας υπάγονται πάσαι αι αρμοδιότητες αι μέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος ασκούμεναι υπό των Υπηρεσιών Βιομηχανίας, Μεταλλείων, Αλυκών και Γεωλογικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ως και της ΙΙΙ Γενικής Διευθύνσεως Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και Καυσίμων και των Διευθύνσεων Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Μελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Μεταφορών».

Από τότε πολλά άλλαξαν στη χώρα και στο υπουργείο από τις οικονομικές, επιστημονικές αλλά και …πολιτικές μεταβολές.
Το 1971, η δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου με το Ν.Δ. 957/1971 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 166/25.08.1971) κατήργησε το υπουργείο Βιομηχανίας και μεταβίβασε τις αρμοδιότητές του σε υφυπουργό του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για να επανιδρυθεί το 1973 από τη δικτατορική κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη που εφάρμοσε το Ν.Δ. 175/1973 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 230/24.09.1973).
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 28.01.1951 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου) μέχρι 25.08.1971 (δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 22
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 20 χρόνια, 1 μήνας, 12 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 35 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 29 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 1 (άνδρας)
Συνολικά απασχολήθηκαν 29 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας

28.01.1951 – 31.01.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΚΑΣ Λέων

01.02.1951 – 03.07.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ Ιωάννης

04.07.1951 – 02.08.1971

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Γρηγόριος

03.08.1951 – 26.10.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΝΟΒΑΣ Γεώργιος

27.10.1951 – 23.04.1952

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΙΓΔΗΣ Ιωάννης

24.04.1952 – 10.10.1952

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

11.10.1952 – 18.11.1952

Δημ. ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Αριστείδης

19.11.1952 – 05.10.1955

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Βασίλειος

15.10.1955 – 28.02.1956

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Παναγής

29.02.1956 – 27.02.1958

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΡΤΙΛΗΣ Λεωνίδας

28.02.1958 – 04.03.1958

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

05.03.1958 – 08.05.1958

Κων. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΙΠΠΑΣ Δημοσθένης

09.05.1958 – 16.05.1958

Κων. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΤΗΣ Νικόλαος

17.05.1958 – 19.09.1961

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ Νικόλαος

20.09.1961 – 03.11.1961

Κων. ΔΟΒΑ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΗΣΑΚΗΣ Ζήσης

04.11.1961 – 30.09.1962

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ Δημήτριος

01.10.1962 – 01.11.1962

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ Λεωνίδας

02.11.1962 – 18.06.1963

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

19.06.1963 – 27.09.1963

Παν. ΠΙΠΙΝΕΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ Μιχαήλ

28.09.1963 – 07.11.1963

Στυλ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΙΓΔΗΣ Ιωάννης

08.11.1963 – 30.12.1963

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΕΡΒΑΣ Λεωνίδας

31.12.1963 – 18.02.1964

Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΙΓΔΗΣ Ιωάννης

19.02.1964 – 14.07.1965

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Γεώργιος

16.07.1965 – 19.07.1965

Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΝΟΒΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ

20.07.1965 – 19.08.1965

Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΝΟΒΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτριος

20.08.1965 – 16.09.1965

Ηλ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΝΟΒΑΣ Γεώργιος

17.09.1965 – 21.09.1965

Στέφ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ Ιωάννης

22.09.1965 – 10.05.1966

Στέφ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ Ιωάννης

11.05.1966 – 21.12.1966

Στέφ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΓΚΡΙΔΗΣ Νικόλαος

26.01.1967 – 02.04.1967

Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Αλέξανδρος

03.04.1967 – 20.04.1967

Παν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος (α)

22.04.1967 – 31.10.1967

Κων. ΚΟΛΛΙΑ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

01.11.1967 – 12.12.1967

Κων. ΚΟΛΛΙΑ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ Κωνσταντίνος

01.11.1967 – 12.12.1967

Κων. ΚΟΛΛΙΑ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ Κωνσταντίνος

13.12.1967 – 25.08.1971

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)