Υπ. Βορείου Ελλάδος

Υπουργείο ΒΟΡΕΙΟΥ(-ΑΣ) ΕΛΛΑΔΟΣ(-ΑΣ)

Τον Μάιο 1955 η κυβέρνηση Αλ. Παπάγου μετονόμασε τη γενική διοίκηση Βορείου Ελλάδος σε υπουργείο Βορείου Ελλάδος και ο μέχρι τότε γενικός διοικητής (Γ. Κοσμάς) ονομάστηκε υπουργός την 24.05. 1955. Το υπουργείο Βορείου Ελλάδος παρέμεινε στη τελευταία θέση της κυβερνητικής ιεραρχίας μέχρι το 1971. Το 1971 η δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου με το Ν.Δ. 957/1971 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 166/25.08.1971) ίδρυσε επτά Περιφερειακές Διοικήσεις και κατά συνέπεια κατήργησε το υπουργείο Βορείου Ελλάδος.

Το 1974 η κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α] επανίδρυσε το υπουργείο Βορείου Ελλάδος με το. Ν Δ. «Περί επανιδρύσεως Υπουργείου Βορείου Ελλάδος και καταργήσεως θέσεων υφυπουργών» (ΦΕΚ 348/20.11. 1974). Με αυτή την ονομασία παρέμεινε το υπουργείο μέχρι το 1988 όταν μετονομάστηκε σε υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 24.05.1955 (κυβέρνηση Αλ. Παπάγου) μέχρι 25.08.1971 (δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου).
β. από 21.11.1974 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α]) μέχρι 01.07.1989 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 24
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 30 χρόνια, 7 μήνες, 7 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 33 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 28 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 28 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Γεώργιος

24.05.1955 – 05.10.1955

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ Δημήτριος

15.10.1955 – 10.01.1956

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ Χαράλαμπος

11.01.1956 – 28.02.1956

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

29.02.1956 – 04.03.1958

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης

05.03.1958 – 16.05.1958

Κων. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ Αύγουστος

17.05.1958 – 19.09.1961

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΙΤΣΙΚΑΣ Ιωάννης

24.09.1961 – 03.11.1961

Κων. ΔΟΒΑ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΕΝΤΗΣ Διονύσιος

04.11.1961 – 18.06.1963

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ Χαράλαμπος

19.06.1963 – 27.09.1963

Παν. ΠΙΠΙΝΕΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ Χαράλαμπος

28.09.1963 – 07.11.1963

Στυλ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ Νικόλαος

08.11.1963 – 30.12.1963

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΒΑΖΑΡΑΚΗΣ Νικόλαος

31.12.1963 – 18.02.1964

Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗΣ Κωνσταντίνος

19.02.1964 – 05.01.1965

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ Ζήσης

06.01.1965 – 14.07.1965

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Χρήστος

16.07.1965 – 19.08.1965

Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΝΟΒΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ Ιωάννης

17.09.1965 – 20.09.1965

Στέφ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ Ιωάννης

21.09.1965 – 04.10.1965

Στέφ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος

05.10.1965 – 21.12.1966

Στέφ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ Παναγιώτης

22.12.1966 – 02.04.1967

Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ Δημήτριος

03.04.1967 – 20.04.1967

Παν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΤΙΛΗΣ Δημήτριος

05.05.1967 – 12.12.1967

Κων. ΚΟΛΛΙΑ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΤΙΛΗΣ Δημήτριος

13.12.1967 – 19.06.1968

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΛΛΗΣ Γεώργιος

31.07.1968 – 27.06.1969

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Αλέξανδρος

28.06.1969 – 20.01.1971

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΤΡΑΣ Λουκάς

21.01.1971 – 25.08.1971

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΤΗΣ Νικόλαος

21.11.1974 – 20.10.1977

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΠΟΥΖΗΣ Διονύσιος

21.10.1977 – 27.11.1977

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΤΗΣ Νικόλαος

28.11.1977 – 09.05.1980

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΤΗΣ Νικόλαος

10.05.1980 – 20.10.1981

Γ. ΡΑΛΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΝΤΖΕΣ Βασίλειος

21.10.1981 – 04.06.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ανδρέας

05.06.1985 – 25.07.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. (β)

26.07.1985 – 04.02.1987

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ Στέλιος

05.02.1987 – 01.07.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ