Υπ. Υγιεινής, Προνοίας & Αντιλήψεως

Υπουργείο ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ

Η de facto κυβέρνηση Στυλ. Γονατά με το Ν.Δ. 13 της 14ης.12.1922 (ΦΕΚ 269) μετονόμασε το υπουργείο Υγιεινής & Προνοίας σε υπουργείο Υγιεινής, Προνοίας & Αντιλήψεως. Η δικτατορική κυβέρνηση Θεόδ. Πάγκαλου με το Ν.Δ. /1926 «Περί καταργήσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως» (ΦΕΚ 11/12.01.1926). Μετά την κατάλυση του δικτατορικού καθεστώτος του Θεόδ. Πάγκαλου, η de facto κυβέρνηση Γ. Κονδύλη επανίδρυσε το υπουργείο με το Ν.Δ. /1926 «Περί επανιδρύσεως του Υπουργείου Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως» (ΦΕΚ 286/28.08.1926).

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 11.01.1924 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου) μέχρι 12.01.1926 (δικτατορική κυβέρνηση Θεόδ. Πάγκαλου).
β. από 30.08.1926 (de facto κυβέρνηση Γ. Κονδύλη) μέχρι 06.06.1929 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 13
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 4 χρόνια, 9 μήνες, 9 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 16 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 11 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 11 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ Απόστολος

11.01.1924 – 05.02.1924

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ Απόστολος

06.02.1924 – 11.03.1924

Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΖΗΣ Δημήτριος

12.03.1924 – 24.07.1924

Αλ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Απόστολος

25.07.1924 – 06.10.1924

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Απόστολος

07.10.1924 – 08.03.1925

Ανδρ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΣΙΡΛΟΓΛΟΥ Αναστάσιος

09.03.1925 – 25.06.1925

Ανδρ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κωνσταντίνος

26.06.1925 – 03.07.1925

Θεόδ. ΠΑΓΚΑΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Φίλιππος

04.07.1925 – 16.10.1925

Θεόδ. ΠΑΓΚΑΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ Κωνσταντίνος

17.10.1925 – 03.01.1926

Θεόδ. ΠΑΓΚΑΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ Κωνσταντίνος

04.01.1926 – 12.01.1926

Θεόδ. ΠΑΓΚΑΛΟΥ Ιδικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ Ηλίας

30.08.1926 – 15.10.1926

Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ Ηλίας

16.10.1926 – 03.12.1926

Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΚΟΣ Μιχαήλ

04.12.1926 – 16.08.1927

Αλ. ΖΑΪΜΗ (οικ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΚΟΣ Μιχαήλ

17.08.1927 – 07.02.1928

Αλ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΚΟΣ Μιχαήλ

08.02.1928 – 03.07.1928

Αλ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Εμμανουήλ (α)

04.07.1928 – 06.06.1929

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ