Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Υπουργείο ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Το 2004 η κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β], με την Απόφαση Υ 1/10.03.2004 μετονόμασε το υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας σε υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 10.03.2004 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β]) μέχρι 20.06.2012 (υπηρεσιακή κυβέρνηση Παν. Πικραμένου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 5
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 8 χρόνια, 3 μήνες, 11 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 19 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 5 (4 άνδρες, 1 γυναίκα)
Υφυπουργοί: 9 (8 άνδρες, 1 γυναίκα)
Συνολικά απασχολήθηκαν 14 άτομα (12 άνδρες και 2 γυναίκες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Νικήτας

 10.03.2004 – 15.02.2006

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος

 10.03.2004 – 19.09.2007

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

 10.03.2004 – 19.09.2007

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

 16.02.2006 – 19.09.2007

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

 20.09.2007 – 06.10.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος

 20.09.2007 – 06.10.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

 20.09.2007 – 06.01.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΛΜΑΣ Μάριος

 07.01.2009 – 06.10.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρ.

 07.10.2009 – 06.10.2010

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Φώφη

 07.10.2009 – 06.10.2010

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ Μιχαήλ

 07.10.2009 – 10.11.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ Χρήστος

 07.10.2009 – 10.11.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Ανδρέας

 07.10.2010 – 10.11.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ Μάρκος

 17.06.2011 – 10.11.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Ανδρέας

 11.11.2011 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ Μιχαήλ

 11.11.2011 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

 11.11.2011 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ Μάρκος

 11.11.2011 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΙΤΤΑΣ Χρήστος

17.05.2012 – 20.06.2012

Παν. ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ (υπηρ.)