Υπ. Υγείας & Πρόνοιας

Υπουργείο ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Η κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου κατάργησε το υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών και με το Νόμο 1266/82 «Όργανα ασκήσεως νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 81/02.07.1982) δημιούργησε δύο υπουργεία: το υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας και το υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το υπουργείο διατηρήθηκε μέχρι το 1985, όταν αποτέλεσε τμήμα του υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το 1995, μετά τη μεταφορά του τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων στο υπουργείο Εργασίας επανιδρύθηκε το υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 05.07.1982 μέχρι 25.07.1985 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου).
β. από 15.09.1995 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 09.03.2004 (κυβέρνηση Κων. Σημίτη).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 6
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 11 χρόνια, 6 μήνες, 16 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 23 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 8 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 11 (8 άνδρες, 3 γυναίκες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 19 άτομα (16 άνδρες, 3 γυναίκες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Παρασκευάς

05.07.1982 – 16.01.1984

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ Μαρία

05.07.1982 – 04.06.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΛΩΡΟΣ Ιωάννης

05.07.1982 – 04.06.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Γεώργιος

17.01.1984 – 04.06.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Γεώργιος

05.06.1985 – 25.07.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ Δημήτριος

15.09.1995 – 21.01.1996

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ

15.09.1995 – 21.01.1996

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ Νικόλαος

15.09.1995 – 21.01.1996

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ Αναστάσιος

22.01.1996 – 24.09.1996

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ Θεόδωρος

22.01.1996 – 24.09.1996

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ Φραγκλίνος

22.01.1996 – 24.09.1996

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ Κωνσταντίνος

25.09.1996 – 29.10.1998

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ Θεόδωρος

25.09.1996 – 12.04.2000

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ

25.09.1996 – 29.10.1998

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Λάμπρος

30.10.1998 – 12.04.2000

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ Νικόλαος

30.10.1998 – 12.04.2000

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος

13.04.2000 – 12.06.2002

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΥΡΑΚΗ Χριστίνα

13.04.2000 – 23.10.2001

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΑΝΟΣ Δημήτριος

13.04.2000 – 06.07.2003

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ Έκτωρας

24.10.2001 – 09.03.2004

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΡΗ Ελπίδα

24.10.2001 – 09.03.2004

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλ.

24.10.2001 – 09.03.2004

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ Κωνσταντίνος

13.06.2002 – 09.03.2004

Κων. ΣΗΜΙΤΗ