Υπ. Υγιεινής & Εθνικής Προνοίας

Υπουργείο ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Στη σύνθεση της δικτατορικής κυβέρνησης Αλ. Κορυζή εμφανίζεται το υπουργείο Υγιεινής & Εθνικής Προνοίας που είχε προέλθει από τη συγχώνευση των αυτοτελών υπουργείων Υγιεινής και Εθνικής Προνοίας, όπως τα είχε διαχωρίσει η δικτατορική κυβέρνηση Ι. Μεταξά.

Το υπουργείο συνέχισε να λειτουργεί και στην κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού τόσο στην Αθήνα, όσο και στο Κάιρο, όπου μετέφερε αυτή την έδρα της μετά από την είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 30.01.1941 μέχρι 19.04.1941 (δικτατορική κυβέρνηση Αλ. Κορυζή).
β. από 12.05.1941 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού) μέχρι 13.04.1944 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού στο εξωτερικό).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 2
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 3 χρόνια, 1 μήνας, 22 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 2 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 2 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 2 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΡΙΜΠΑΣ Ηλίας

30.01.1941 – 19.04.1941

Αλ. ΚΟΡΥΖΗ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ Στυλιανός

12.05.1941 – 13.04.1944

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ