Υπ. Υγιεινής & Κοινωνικής Προνοίας

Υπουργείο ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Η κυβέρνηση Νικ. Πλαστήρα, το 1945, συγχώνευσε το υπουργείο Υγιεινής με το υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας και με τον Α.Ν. 183/45 «Περί συγχωνεύσεως Υπουργείου Υγιεινής και Κοινωνικής Προνοίας» (ΦΕΚ 50/07.03.1945) και δημιούργησε το υπουργείο Υγιεινής & Κοινωνικής Προνοίας.
Το υπουργείο διαχωρίστηκε πάλι μετά από πέντε μήνες για να ξανασυγχωνευτούν τα δύο υπουργεία από την υπηρεσιακή κυβέρνηση Ι. Θεοτόκη χωρίς και πάλι να μακροημερεύσει.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 07.03.1945 (κυβέρνηση Νικ. Πλαστήρα) μέχρι 10.08.1945 (κυβέρνηση Π. Βούλγαρη).
β. από 06.01.1950 (υπηρεσιακή κυβέρνηση Ι. Θεοτόκη) μέχρι 12.09.1950 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 6
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 1 χρόνος, 1 μήνας, 11 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 10 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 5 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 3 (άνδρες)
Υπηρεσιακοί Υφυπουργοί: 1 (άνδρας)
Συνολικά απασχολήθηκαν 9 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ Πέτρος

07.03.1945 – 07.04.1945

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΤΗΣ Νικόλαος

07.03.1945 – 07.04.1945

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ Κωνσταντίνος

08.04.1945 – 10.04.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ-ΤΡΙΚΟΡΦΟΣ Νικόλαος

11.04.1945 – 01.06.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΗΡ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΜΠΑΣ Κωνσταντίνος

11.04.1945 – 10.08.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΪΛΑΣ Βασίλειος

06.01.1950 – 22.03.1950

Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ Ιωάννης

23.03.1950 – 14.04.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ Ιωάννης

15.04.1950 – 20.08.1950

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Γεώργιος

08.05.1950 – 20.08.1950

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΟΥΤΑΣ Στυλιανός

04.09.1950 – 12.09.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ