Υπ. Υγιεινής και Προνοίας

Υπουργείο ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Το 1922 η κυβέρνηση Π. Πρωτοπαπαδάκη μετονόμασε το υπουργείο Περιθάλψεως σε υπουργείο Υγιεινής & Προνοίας με το Νόμο 2882/1922 «Περί μεταρρυθμίσεως και συμπληρώσεως του Υπουργείου της Περιθάλψεως, μετονομαζομένου εις Υπουργείον Υγιεινής και Προνοίας» (ΦΕΚ 122).

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 09.05.1922 (κυβέρνηση Π. Πρωτοπαπαδάκη) μέχρι 10.01.1924 (de facto κυβέρνηση Στυλ. Γονατά).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 5
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 1 χρόνος, 8 μήνες, 2 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 5 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 3 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 3 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Μάρκος

09.05.1922 – 27.08.1922

Π. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων

28.08.1922 – 15.09.1922

Νικ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ Απόστολος

16.09.1922

Αν. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ Απόστολος

17.09.1922 – 13.11.1922

Σωτ. ΚΡΟΚΙΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ Απόστολος

14.11.1922 – 10.01.1924

Στυλ. ΓΟΝΑΤΑ (De facto)