Υπ. Υγιεινής

Υπουργείο ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Το 1928 η κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου διαχώρισε το υπουργείο Υγιεινής, Προνοίας & Αντιλήψεως και ίδρυσε το υφυπουργείο Υγιεινής με το Ν.Δ. 25/1928 «Περί ιδρύσεως Υφυπουργείου Υγιεινής» (ΦΕΚ 174/25. 08.1928). Σε λιγότερο από ένα χρόνο το υφυπουργείο με το Νόμο 4172/1929 «Περί συστάσεως αυτοτελούς Υπουργείου Υγιεινής» (ΦΕΚ 201/16.06.1929) αναβαθμίστηκε σε υπουργείο Υγιεινής. Την περίοδο του δικτατορικού καθεστώτος Ι. Μεταξά επανιδρύεται το υπουργείο Υγιεινής μετά από νέο διαχωρισμό του υπουργείου Κρατικής Υγιεινής & Αντιλήψεως. Η γερμανική κατοχή τερμάτισε τον ενεργό χρόνο του.

Μετά την απελευθέρωση της χώρας η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α] επανίδρυσε το υπουργείο Υγιεινής με το Νόμο 8/45 «Περί συστάσεως Υπουργείου Υγιεινής» (ΦΕΚ 10/06.11.1945). Στον ιδρυτικό νόμο αναφερόταν ότι: «Συνιστάται Υπουργείον Υγιεινής εις την δικαιοδοσίαν του οποίου υπάγεται η καθόλου προστασία της δημοσίας Υγείας της Χώρας». Στο νέο υπουργείο υπήχθησαν οι υγειονομικές υπηρεσίες που μέχρι τότε περιλαμβάνοντο εις την δικαιοδοσίαν του Υπουργείου Εθνικής Πρόνοιας.

Το 1951 το υπουργείο καταργήθηκε και οι υπηρεσίες του μεταφέρθηκαν στο υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας. Το 1964 η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α] επανίδρυσε το υπουργείο Υγιεινής όταν με το Ν.Δ. 4372/64 «Περί συστάσεως Υπουργείου Υγιεινής» (ΦΕΚ 168/01.10.1964) διαχώρισε τις υπηρεσίες του από το υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας. Το υπουργείο διατηρήθηκε μέχρι τα χρόνια της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Υπουργείο με το ίδιο όνομα συναντάμε και στη σύνθρση της παράλληλης 1ης κυβέρνησης Δ.Σ.Ε.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 25.08.1928 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου) μέχρι 15.01.1933 (κυβέρνηση Παν. Τσαλδάρη).
β. από 23.10.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α]) μέχρι 06.03.1945 (κυβέρνηση Νικ. Πλαστήρα).
γ. από 02.06.1945 (κυβέρνηση Π. Βούλγαρη) μέχρι 05.01.1950 (κυβέρνηση Αλ. Διομήδη).
δ. από 21.08.1950 μέχρι 27.01.1951 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου).
ε. από 16.10.1964 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α]) μέχρι 20.04.1967 (κυβέρνηση Παν. Κανελλόπου-λου).
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
α. από 23.12.1947 μέχρι 30.01.1949 (1η κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 32
Παράλληλες κυβερνήσεις: 1
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 12 χρόνια, 1 μήνες, 25 μέρες.
Σε παράλληλες κυβερνήσεις: 1 χρόνος, 1 μήνας, 8 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 43 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 30 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 2 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 32 άτομα (άνδρες).
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις παράλληλες κυβερνήσεις έγινε 1 τοποθέτηση υπουργού.
Συνολικά απασχολήθηκε 1 άτομο (άνδρας).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ Απόστολος

25.08.1928 – 06.06.1929

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ Αντώνιος

07.06.1929 – 26.07.1929

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Αλέξανδρος

14.08.1929 – 15.12.1929

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ελευθέριος

16.12.1929 – 21.12.1930

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Αλέξανδρος

16.12.1929 – 31.12.1929

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Αλέξανδρος

27.01.1930 – 21.02.1930

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Αλέξανδρος

22.12.1930 – 25.05.1932

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΣ Αντώνιος

26.05.1932 – 04.06.1932

Αλ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΡΑΤΣΗΣ Δημήτριος

26.05.1932 – 04.06.1932

Αλ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

05.06.1932 – 03.11.1932

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ Σωτήριος

04.11.1932 – 15.01.1933

Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΟΥΛΗΣ Κωνσταντίνος

23.10.1944 – 02.01.1945

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΛΥΒΑΣ Νικόλαος

03.01.1945 – 07.01.1945

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ Πέτρος

08.01.1945 – 06.03.1945

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ-ΤΡΙΚΟΡΦΟΣ Νικόλαος

02.06.1945 – 10.08.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΪΛΑΣ Βασίλειος

11.08.1945 – 16.10.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΪΛΑΣ Βασίλειος

17.10.1945 – 31.10.1945

Αρχιεπ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΪΛΑΣ Βασίλειος

01.11.1945 – 21.11.1945

Παν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΛΑΜΙΔΑΣ Ευστάθιος

26.11.1945 – 03.04.1946

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Κωνσταντίνος

04.04.1946 – 17.04.1946

Παν. ΠΟΥΛΙΤΣΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ Αλέξανδρος

18.04.1946 – 01.10.1946

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ Αλέξανδρος

02.10.1946 – 03.11.1946

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΚΑΡΑΣ Αντώνιος

04.11.1946 – 23.01.1947

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Σοφοκλής

24.01.1947 – 26.01.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΤΣΙΑΝΟΣ Μιχαήλ

27.01.1947 – 28.08.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΤΣΙΑΝΟΣ Μιχαήλ

29.08.1947 – 06.09.1947

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Απόστολος

07.09.1947 – 17.11.1948

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ Πέτρος

23.12.1947 – 30.01.1949

1η  Δ.Σ.Ε.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΔΑΚΗΣ Ευστράτιος

18.11.1948 – 19.01.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

20.01.1949 – 13.04.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

14.04.1949 – 29.06.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

30.06.1949 – 05.01.1950

Αλ. ΔΙΟΜΗΔΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Φωκίων

21.08.1950 – 27.08.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος

28.08.1950 – 12.09.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος

13.09.1950 – 02.11.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος

03.11.1950 – 27.01.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΚΚΕΒΗΣ Ανδρέας

16.10.1964 – 14.07.1965

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιάκωβος

16.07.1965 – 19.07.1965

Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΝΟΒΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ Γεώργιος

20.07.1965 – 19.08.1965

Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΝΟΒΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΑΛΗΝΟΣ Μιχαήλ

20.08.1965 – 16.09.1965

Ηλ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ Σταμάτης

17.09.1965 – 10.05.1966

Στέφ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος

11.05.1966 – 21.12.1966

Στέφ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ Ιωάννης

26.01.1967 – 02.04.1967

Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ Σπυρίδων

03.04.1967 – 20.04.1967

Παν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ